КАБАЧНИЙ Володимир Іванович

КАБАЧНИЙ Володимир Іванович (20.01.1955, Харків) — учений, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений винахідник України, дійсний член Європейської академії природничих наук (Europäische Akademie der Naturwissenschaften), Ганновер, Німеччина, та Міжнародної академії наук і інноваційних технологій (International Academy of Sciences and Innovation Technologies).

kabachnyi.tifЗакінчив ХФІ (1977).

Працював: лаборант лабораторії ін’єкційних ліків Всесоюзного науково-дослідного інституту хімії і технології лікарських засобів (Харків) (1977–1978); лаборант, старший лаборант, асистент, старший науковий співробітник кафедри органічної хімії ХФІ (1978–1984); асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії НФаУ (з 1985). Кандидат фармацевтичних наук (1981), доцент (1987), доктор фармацевтичних наук (1986), професор (1989).

Нагороди та відзнаки: нагороджений медаллю імені Рудольфа Вірхова (Німеччина, 2009), Почесною грамотою та медаллю Міністерства оборони Чеської Республіки (2013), Почесною грамотою та пам’ятним знаком «Аптекар» Харківської обласної асоціації фармацевтичних працівників у номінації «Освіта та наукові досягнення» (2014).

Наукові напрями: цілеспрямований пошук БАР, технологій та систем підвищення стійкості організму до хвороб та впливу агресивних факторів навколишнього середовища; виділення, синтез, напівсинтез, ідентифікація; вивчення фізико-хімічних властивостей та реакційної здатності; дескрипторно-статистичне прогнозування та комп’ютерне моделювання БАР; розроблення оригінальних препаратів.

Наукові здобутки: сформульована теорія надмолекулярних механізмів керування біохімічними процесами, започаткований науковий напрямок «Молекулярно-інформаційні технології в біології, фармації та медицині»; запропонована оригінальна система створення персоніфікованих ліків «Helioplantum®», що дозволило вперше вивести зі списку низку невиліковних хвороб (мігрень, розсіяний склероз, енцефаломієліт, епілепсія, бронхіальна астма, гепатити В, С, деякі різновиди полікістозів, доброякісного нейрофіброматозу та шваннівських нейрофібром; кілька злоякісних онкологічних захворювань у фазі тотальних метастатичних уражень скелета), суттєво переглянути уявлення про етіологію, профілактику та терапію аутоімунних, нервово-психічних, серцево-судинних (інсульти, інфаркти, атеросклероз, гіпертензія) та інших хвороб. Розроблені теорії успішно зарекомендували себе у біотехнологічному виробництві ліків, медичній практиці, знайшли підтвердження в експериментах із підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Автор близько 300 наукових статей, 180 авторських свідоцтв та 60 патентів на винаходи, 3 блоків навчально-методичної літератури з фізичної та колоїдної хімії, виданих у 1999–2016 рр. українською, російською та англійською мовами (курс лекцій, підручник, збірник задач, збірник тестових завдань, лабораторний практикум); 15 методичних рекомендацій. Підготував 2 докторів та 7 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез и биологическая активность гетерилсукцинаминовых кислот и их производных (канд. дис.). — Х., 1981; Синтез и исследование производных этан-(этилен-)дикарбоновых кислот (докт. дис.) — Х., 1986; Кислотно-основные свойства гетерилсукцинаминовых кислот // Журн. физ. химии. — 1981. — № 7 (співавт.); Электрохимический подход к поиску биологически активных соединений в ряду производных 1,3,4 тиадиазолов // Фармация. — 1983. — № 6 (співавт.); Создание поверхностно-активных веществ (ПАВ) с выраженной фармакологической активностью // Хим.-фарм. журн. — 1985 (співавт.); Репаративные свойства производных фталаминовой кислоты // Вестн. проблем современной медицины — 1994. — № 2 (співавт.); Производные гетерозидов — эффективные добавки к криозащитным средам // Проблемы криобиологии. — 2004. — № 2 (співавт.); Роль про- и антиоксидантных свойств биологически активных веществ в повышении устойчивости клеток к гипотермии и криоконсервированию // Проблемы криобиологии. — 2004. — № 3 (співавт.); «Helioplantum®» — system designed for increase of defense-reparation of body abilities and some aspects of its practical application // 2nd European Congress. Achievements in Space Medicine into Health Care Practice and Industry. — Berlin, March 27–29, 2003; Bozhkov А.I., Kabachnyy V.I., Kolot N.V., Bondar’ А.Yu., Chumak I.V. Hormesis effect and the influence of ultra-low glycosides doses on the bone marrow cells proliferative activity in culture // J. Harmo. Res. Pharm. — 2014. — № 3 (4). — Р. 154–166 (співавт.).

 Богатирьова Р.В., Спіженко Ю.П., Черних В.П. та ін. Історія фармації України. — Х., 1999; Гунько В.Г., Перцев И.М., Казакова В.С., Шевченко Л.Д. Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. В.П. Черниха. — Х., 2005; Черних В.П., Зупанець І.А., Мнушко З.М. та ін. Українська фармацевтична академія. 1921–1996. — Х., 1996.


Інші статті автора