ПІПЕРАЗИНУ ЦИТРАТ

ПІПЕРАЗИНУ ЦИТРАТ (Piperazini citras) піперазину цитрат.

С24H46N6O14, nH2O                         Мол. м. 643
(для безводної речовини)

Piperazini citras.ai

АФІ синтетичного походження. Білий кристалічний порошок, слабкокислий на смак, легкорозчинний у воді, нерозчинний в етанолі та ефірі, після висушування при 100–105 ˚С. Тпл =190 ˚С. Зберігають у герметично закупореній тарі.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом ТШХ у системі розчинників: концентрований амоніаку гідроксид — ацетон (20:80), хроматограму проявляють 30% розчином трикетогідринденгідрату в суміші розчинників безводна оцтова кислота — бутанол (3:100) і 15% розчином трикетогідринденгідрату в етанолі; у водному розчині визначають цитрат-іони реакцією з кобальт (ІІ) нітратом (темно-малинове забарвлення) або з кальцій хлоридом (білий осад при кип’ятінні). Кількісно визначають неводним титруванням у безводній оцтовій кислоті (індикатор — нафтолбензен); ацидиметрично (індикатор — метиловий оранжевий); гравіметрично, після осадження дихромату піперазину.

Фармакологічна група. P02C B01 — протигельмінтні препарати.

Фармакологічні ефекти. Протигельмінтна дія.

Застосування. Аскаридоз, ентеробіоз.

Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных средств. — М., 2004; Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів. — Донецьк, 2004; European Pharmacopoeia 5.


Інші статті автора