ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ — це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини та збереження його здоров’я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. В Україні П.м. визначається нормативним методом з розрахунку на одну особу диференційовано терміном на один місяць залежно від віку, соціальної та демографічної групи особи: для дітей віком до 6 років; дітей віком від 6 до 18 років; працездатних осіб; для осіб, які втратили працездатність. П.м. на одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, за поданням КМУ щорічно затверджується ВР України до початку розгляду Державного бюджету України і періодично переглядається відповідно до зростання індексу споживчих цін разом з уточненням показників Державного бюджету України та публікується в офіційних виданнях. Починаючи з 2006 р. П.м. затверджується ВР України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік. П.м. як державний соціальний стандарт застосовується з метою:

  • загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;
  • установлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат, виходячи з вимог Конституції України та законів України;
  • визначення права на призначення соціальної допомоги;
  • визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров’я, освіти, соціального обслуговування та інших;
  • установлення величини неоподаткованого мінімуму доходів громадян;
  • формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. № 966-XIV; Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII.


Інші статті автора