ПЕРСОНАЛІЗОВАНА МЕДИЦИНА

ПЕРСОНАЛІЗОВАНА МЕДИЦИНА (ІНДИВІДУАЛІЗОВАНА, ПЕРСОНІФІКОВАНА МЕДИЦИНА) — інноваційний метод фармакотерапії на підставі індивідуального підходу до вибору ЛП на основі генетичних особливостей організму з метою створення унікального генетичного паспорта (див. Генетичний паспорт) для лікування та контролю за здоров’ям пацієнта.

З. Фрейд у 1885 р. виявив, що у різних пацієнтів відмічаються різні фармакологічні реакції на кокаїн. Термін «personalized medicine» вперше ввів K.K. Jain у 1998 р. Мета П.м. — оптимізація терапії, що базується на генетичному тестуванні щодо схильності до хвороб, індивідуальному підборі ЛП і визначенні схеми лікування. Ілюстрацією суті П.м. можуть бути слова відомого російського лікаря-гуманіста М.Я. Мудрова про те, що важливо «лікувати не хворобу по одному тільки її імені, а самого хворого».

Необхідність індивідуалізації терапії зумовлена тим, що ЛП виявляються неефективними у 30–60% пацієнтів і часто викликають загрозливі для життя побічні ефекти. На фармакотерапію не «відповідають» 30–60% пацієнтів з мігренню, 20–40% — депресіями, 10–75% — артеріальною гіпертензією, 20–70% — виразковою хворобою, 30–75% — гіперліпідеміями, 40–75% — бронхіальною астмою, 25–75% — шизофренією, 50–75% — цукровим діабетом, 20–50% — артрозами, 70–100% — онкологічними захворюваннями. За даними літературних джерел, саме генетичні особливості пацієнтів визначають до 50% усіх атипових фармакологічних відповідей про причини неефективності ЛП або небажаності їх побічних реакцій. Серед причин неефективності ЛП може бути наявність генів, асоційованих з їх швидким метаболізмом. Одним з найбільш вдалих прикладів персоналізованої терапії є застосування трастузумабу (trastuzumab) у лікуванні хворих із пухлинами молочної залози з ампліфікацією гена HER2.

Важливим є також фармакоекономічний аспект застосування П.м. Так, тестування на ген KRAS пацієнтів з метастатичним колоректальним раком до початку терапії дозволяє лише в США зменшити витрати на охорону здоров’я на 604 млн дол. США на рік. Онкологія, психіатрія, гематологія — основні галузі, в яких персоналізований підхід на сьогодні використовується найчастіше. Проте респективними є й інші галузі, такі як профілактична медицина, кардіологія, ревматологія та ін. Завдяки застосуванню індивідуальних підходів до фармакотерапії знижується ймовірність небажаних побічних реакцій і, як наслідок, значно зменшуються витрати на лікування. Тому в довгостроковій перспективі П.м. сприятиме значній економії коштів при лікуванні пацієнтів з різними захворюваннями. Сьогодні П.м. стає одним з провідних напрямів у системі охорони здоров’я та передбачає створення для кожного пацієнта генетичного паспорта (див. Генетичний паспорт).

Кукес В.Г., Грачев С.В., Сычев Д.А., Раменская Г.В. Метаболизм лекарственных средств: научные основы персонализированной медицины: Руков. для врачей. — М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2008; Huttunen K.M., Mahonen N., Raunio H., Rautio J. Cytochrome P450-activated prodrugs: targeted drug delivery // Curr. Med. Chem. — 2008. — 15(23); Yanai H., Hanauer S.B. Assessing response and loss of response to biological therapies in IBD // Am. J. Gastroenterol. — 2011. — 106(4).


Інші статті автора