КОТВІЦЬКА Алла Анатоліївна

КОТВІЦЬКА Алла Анатоліївна (07.08.1972, Харків) — доктор фармацевтичних наук (2008), професор (2011), заслужений діяч науки і техніки України (2014), завідувач кафедри соціальної фармації (2011—2015), перший проректор (2014—2017), ректор НФаУ (з 2017).

kotvickaya.tifЗакінчила Українську фармацевтичну академію (1995) та Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (2003).

Працювала: лаборант кафедри організації та економіки фармації ХФІ (1989), провізор ТОВ «Магік» (1995), аспірант (1995–2001), асистент (2001–2002), доцент (2003–2009), професор (2009–2011) кафедри організації та економіки фармації, учений секретар науково-дослідної частини НФаУ (2003–2007), завідувач науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти (2007–2008), проректор з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти) (2008–2014), завідувач першої відкритої в Україні кафедри соціальної фармації (2011–2015). Обіймала посаду першого проректора з науково-педагогічної роботи НФаУ (2014–2017). У 2017 обрана та призначена на посаду ректора НФаУ.

Напрями наукових досліджень: розроблення та впровадження соціальних норм і методів організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах обов’язкового медичного страхування та реімбурсації вартості ЛП; обґрунтування сфери взаємодії людини, суспільства, соціально-ефективних механізмів забезпечення фармацевтичної допомоги населенню; нормативно-правове регулювання обігу ЛП; морально-етичні принципи та соціально-психологічні аспекти управління підприємствами фармацевтичної галузі; соціальні тенденції маркетингу у фармації; розроблення фармакоекономічних аспектів лікування соціально значущих захворювань; соціальна відповідальність бізнесу у фармації; історичні аспекти становлення медицини та фармації в Україні; аналіз медико-соціальних вимірювачів показників здоров’я населення; аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення фармацевтичної діяльності.

Наукові здобутки: автор понад 400 науково-методичних праць, серед яких — підручник з грифами МОН України, 8 навчальних посібників, 26 науково-методичних рекомендацій, 18 статей у зарубіжних журналах, 127 статей у фахових наукових виданнях. Підготувала 7 кандидатів наук, науковий консультант із виконання 5 докторських та керівник 5 кандидатських дисертацій.

Державне визнання: Диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Молодий науковець» (2005), почесні грамоти ВР України (2010), КМУ (2005), МОЗ України (2013), НФаУ (2009, 2015), почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2014).

Громадська діяльність: член ректорської ради НФаУ, голова спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 (з 2013), голова центральної методичної ради та член циклової методичної комісії НФаУ. Головний редактор фахового видання «Соціальна фармація в охороні здоров’я» (з 2015), заступник головного редактора журналу «Фармацевтичний часопис», член редакційних колегій трьох фахових журналів. Член правління Всеукраїнської громадської організації «Аптечна професійна асоціація України» (з 2014) та Громадського об’єднання «Всеукраїнська фармацевтична палата» (з 2014), Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP), Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR), Міжнародної організації з оцінки медичних технологій (HTA), член робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про лікарські засоби» (з 2015), голова робочої групи з питань формування пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» (спеціальність «Фармація») (з 2015) та ін. Брала участь у розробленні проектів: Концепція розвитку фармацевтичної галузі України, Етичного кодексу фармацевтичних працівників України, державних нормативно-правових актів, законів, постанов КМУ та наказів МОЗ України; була відповідальним секретарем організаційного комітету з підготовки VІІ Національного з’їзду фармацевтів України.

Основні праці: Розроблення складу та технології емульсії анальбену для лікування запальних захворювань суглобів (канд. дис.). — Х., 2002; Методологія соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення (докт. дис.). — Х., 2008; Основи економіки та системи обліку у фармації: Навч. посіб. — Х., 2005 (співавт.); Організація фармацевтичного забезпечення населення: Навч. посіб. — Х., 2007 (співавт.); Основы экономики и системы учета в фармации: Учеб. пособие. — Х., 2008 (соавт.); Екстремальна медицина: Навч. посіб. — Х., 2014 (співавт.); История медицины и фармации: Учеб. пособие. — Х., 2014 (співавт.); Экстремальная медицина: Учеб. пособие. — Х., 2015 (соавт.); Історія медицини та фармації: Навч. посіб. — Х., 2016 (співавт.); Фармацевтичне правознавство у схемах та таблицях: Навч. посіб. — Х., 2016 (співавт.); Основи права і законодавства у фармації: Підручн. — Х., 2016 (співавт.); Розроблення концептуальних засад пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення: Метод. реком. — Х., 2006 (співавт.); Обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби в Україні: Метод. реком. — Х., 2007 (співавт.); Кластерний аналіз споживання ліків та захворюваності населення у регіонах України: Метод. реком. — Х., 2007 (співавт.); Кореляційно-регресійне моделювання соціально-економічних показників сімейної доступності лікарських засобів у регіонах України: Метод. реком. — Х., 2007 (співавт.); Оцінка стану забезпечення фахівців фармацевтичної галузі інформацією про лікарські засоби: Метод. реком. — Х., 2008 (співавт.); Науково-практичні підходи до соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів: Метод. реком. — Х., 2009 (співавт.); Клініко-економічне обґрунтування ефективних напрямків фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда: Метод. реком. — К., 2011 (співавт.); Науково-методичні підходи до оптимізації системи фінансування фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення: Метод. реком. — К., 2013 (співавт.); Науково-методичні підходи до формування локального формуляру лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу: Метод. реком. — К., 2013 (співавт.); Соціально-правові аспекти фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз: Метод. реком. — К., 2014 (співавт.); Соціально-правові основи фармацевтичного забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей: Метод. реком. — К., 2015 (співавт.); Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку: Метод. реком. — К., 2015 (співавт.); Організаційно-економічні принципи фармацевтичного забезпечення членів лікарняних кас: метод. реком. — К., 2015 (співавт.); Моделювання системи управління якістю та реформування організаційної структури підприємства з виробництва лікарських засобів: Метод. реком. — К., 2015 (співавт.); Організація внутрішніх аудитів систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів: Метод. реком. — К., 2015 (співавт.).

Золота книга пошани Національного фармацевтичного університету.


Інші статті автора