ПІНДОЛОЛ

ПІНДОЛОЛ (Pindololum) (RS)-1-Індол-4-ілокси-3-ізопропіламіно-2-пропанол.

C14H20N2O2                                        Мол. м. 248,3

Pindololum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий кристалічний порошок, практично нерозчинний у воді, малорозчинний у метанолі, розчинний у розведених мінеральних кислотах; Тпл =169–174 ˚С; УФ-спектр: λmax=364 нм (784658=292), 287 нм (784658=182) в 0,085% хлоридної кислоти у метанолі; ІЧ-спектр, см–1: 1288, 1250, 1053, 1006, 890, 768 (KBr). Зберігають у герметично закупореній тарі, захищеній від дії світла.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції, визначають Тпл, методом ТШХ. Кількісно визначають ацидиметрично, кінцеву точку титрування фіксують потенціометрично.

Фармакологічна група. C07A A03 — антиангінальні, антиаритмічні, антигіпертензивні препарати (блокатори β-адренорецепторів).

Фармакологічні ефекти. Антиангінальна, антиаритмічна, антигіпертензивна дія.

Застосування. Гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, стенокардія (профілактика нападів), надшлуночкова тахікардія, тахісистолічна форма миготіння передсердь, надшлуночкова і шлуночкова екстрасистолія. (див. Адреноміметичні препарати, Адренергічні препарати, Антиангінальні препарати, Антиаритмічні препарати).

Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных средств. — М., 2004; Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed, 2001. — № 1.


Інші статті автора