АУКСОТРОФНІ МУТАНТИ

АУКСОТРОФНІ МУТАНТИ (від грец. auxo — вирощую, збільшую та trophe — харчування) — мікроорганізми, які втратили здатність синтезувати одну з речовин, необхідних для їхнього росту (амінокислоти, вітаміни тощо). Без додавання в поживне середовище цих речовин ауксотрофи не ростуть.

Уперше А.м. отримано зі штаму гриба нейроспора (G.W. Beadle, E.L. Tatum) у 1941 р. Загальноприйнятої класифікації А.м. немає, але залежно від потреби в тому чи іншому субстраті А.м. поділяють на п’ять груп. До першої належать А.м., які потребують будь-якої амінокислоти, до другої — які потребують того чи іншого вітаміну, до третьої — яким необхідні азотні сполуки, до четвертої — які потребують сполучення низки амінокислот, вітамінів, азотних сполук або різних їхніх комбінацій. До п’ятої групи входять А.м., яким необхідні ростові фактори та метаболіти, що не належать до вищезазначених речовин, напр., у стрептоміцині та ін.

В останні роки А.м. використовують для біодіагностики спадкових аномалій обміну у людей. Їх використання досить ефективне при проведенні масових обстежень новонароджених. Цей скринінг дозволяє виявити порушення обміну ще до появи клінічних проявів хвороб (фенілкетонурія, галактоземія та ін.). Паперові диски із пробами крові переносять на агарове середовище, а потім висівають відповідні А.м. Їхній ріст свідчить про перевищення допустимих концентрацій амінокислот або вуглеводів. У цьому разі проводять повторне обстеження дитини з використанням методів аналітичної біохімії. А.м. знайшли широке використання також у наукових дослідженнях при картуванні генів та створенні генетичних карток мікроорганізмів.

Айдала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. В 3 т. — М., 2009, т. 1; Большой энциклопедический словар. — М., 2000; Бочков Н.П. Медицинская генетика: Учеб. — М., 2002, т. 1; Лысак В.В. Микробиология: Учеб. пособие. — Минск, 2007; Пирог Т.П., Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія: Підручн. — К., 2009; Федоренко В.О., Осташ Б.О., Гончар М.В., Ребець Ю.В. Великий практикум з генетики, генетичної інженерії та аналітичної біотехнології мікроорганізмів: Навч. посіб. — Львів, 2006; Фирсов Н.Н. Микробиология: Словарь терминов. — М., 2006.


Інші статті автора