МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ

МIКРОСЕРЕДОВИЩЕ — це фактор зовнішнього середовища (споживачі, постачальники, конкуренти, посередники, контактні аудиторії, закони та державні органи, якi безпосередньо впливають на діяльність фармацевтичних організацій (Ф.о.), ФП та аптечні підприємства, фармацевтичні фірми та компанії і самі зазнають прямого впливу від їх діяльності). Дію факторів М. необхідно постійно прогнозувати і враховувати з метою підвищення ефективності діяльності Ф.о. Одним із найважливіших факторів зовнішнього М. є споживачі (пацієнти), оскільки вони, вирішуючи, які ЛП, вироби медичного призначення (ВМП) та послуги і за якою ціною для них необхідні, визначають програму діяльності аптечного підприємства. На фармацевтичному ринку споживачі поділяються на: організації-споживачі (тобто лікувально-профілактичні заклади та інші організації) та кінцеві (індивідуальні) споживачі. Ф.о. необхідно ретельно вивчати потреби i тісно співпрацювати зі своїми споживачами, адже максимальне задоволення потреб споживачів у ЛП та ВМП — це головна їх мета. У сучасних умовах домінуючими за значенням та впливом на взаємовідносини зі споживачами стають такі пріоритети: врахування потреб споживачів, оцінка працівниками аптеки переваг споживачів, вивчення їх мотивації щодо покупки.

Ще одним важливим фактором прямого впливу на Ф.о. є постачальники, які забезпечують аптечне підприємство та його конкурентів необхідними ЛП, сировиною, енергетичними, трудовими та іншими ресурсами. Обираючи постачальників, слід ураховувати умови та якість запропонованих субстанцій та допоміжних речовин, надійність, тобто дотримання ними зобов’язань щодо термінів постачання, асортименту, кількості продукції, що поставляється, їх репутацію та наявність ексклюзивних пропозицій.

Конкуренти також є важливим фактором М. Конкуренти змушують аптеки вдосконалювати їх фінансово-господарську діяльність з метою досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності. З кожним роком конкуренція на фармацевтичному ринку збільшується не лише з появою нових Ф.о., але й з удосконаленням роботи вже існуючих. Конкурують аптеки, головним чином, за асортиментом і ціною, однак усе вагомішим стає третій фактор — сервіс та обслуговування, де головне — навчання персоналу. Адже обсяги продажу прямо залежить від роботи провізора. Вижити в конкурентній боротьбі допомагає також диверсифікованість бізнесу — надання додаткових послуг (таких, як консультації лікарів), організація роботи фахівців суміжного профілю (масаж, косметичний кабінет). Ще однією тенденцією, що склалася за останні роки, є створення спеціалізованих аптек, які орієнтуються на реалізації гормональних, гомеопатичних препаратів тощо.

До факторів прямого впливу на Ф.о. належать посередники, які допомагають просувати, розподіляти та реалізовувати ЛП і ВМП на ринку. До них належать: торгові посередники, які допомагають Ф.о. знайти покупців та безпосередньо реалізувати їм ЛП та ВМП, вони забезпечують зручність місця, часу та процедури придбання продукції споживачем із нижчими витратами, ніж підприємство-виробник; фірми з організації руху ЛП (митні склади, транспортні підприємства) допомагають Ф.о. створювати відповідні запаси та просувати їx від місця виробництва до місця призначення; агентства, якi надають маркетингові послуги (рекламні агентства, маркетингові, дослідні фірми, фахові видавництва, різні консультативні фірми з питань маркетингу тощо); кредитно-фінансові установи (банки, кредитні та страхові компанії, якi спеціалізуються на нaдaннi фінансових послуг) допомагають Ф.о. фінансувати операції купівлі-продажу ЛП та сировини, беруть на себе страхування цих угод. Ще одним фактором М. є контактні аудиторії — установи, заклади, acoціації та групи людей, якi виявляють реальний чи потенційний інтерес до Ф.о. i впливають на її здатність досягти намічених цілей. Ф.о. функціонують на ринку в оточенні контактних аудиторій різних типів, які можуть як сприяти, так і перешкоджати їх діяльності. До них належать: громадськість власної організації, місцева громадськість, державні органи, фінансова громадськість, інвестори, засоби масової інформації, групи громадської дії, лідери думок, громадськість груп особливого інтересу. Не менш важливими факторами прямого впливу на Ф.о. є закони та державні органи влади. Фармацевтична галузь належить до однієї з жорстко регульованих. Ф.о. зобов’язані дотримуватися не лише законів, але й вимог органів державного регулювання. Ці органи забезпечують примусове виконання законів у відповідних сферах своєї компетенції, а також висувають власні вимоги, які мають силу закону. Керівники Ф.о. повинні відстежувати та вивчати зміни в законодавчих та нормативних актах, адже через постійні зміни Ф.о. мають адаптуватися до них для свого ефективного функціонування. Для збереження та посилення становища Ф.о. на фармацевтичному ринку необхідно постійно діагностувати та враховувати вплив факторів мікросередовища.

Мнушко З.М. (ред.), Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. І. Менеджмент у фармації. — Х., 2007; Пестун І.В., Бондарєва І.В. Аналіз впливу факторів зовнішнього мікросередовища на роботу аптечних підприємств // Запорож. мед. жур. — 2009. — № 6, Т. 11; Пестун І.В., Бондарєва І.В., Мнушко З.М., Нессонова М.М. Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища: Метод. рек. — Х., 2010; Bondareva I.V. Analysis of the influence of external microenvironmental factors on the activity of manufacturing pharmaceutical enterprises // Вісн. фармації. — 2014. — № 3(79).


Інші статті автора