ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК — категорія, що розкриває сучасне трактування суспільної ролі людини, яка визнається не лише ресурсом, а й метою соціально-економічного розвитку. Це розвиток людей за допомогою побудови їх потенціалу, що здійснюється заради людей, шляхом удосконалення їх життя і самими людьми, завдяки активній участі в процесах формування їхнього життя.

Індекс Л.р. (Human Development Index, HDI, ІЛР) — інтегральний показник, який базується на трьох основних вимірах: довголіття і здоров’я, вимірюваних тривалістю життя, що очікується при народженні; здібності одержувати знання, що визначаються середньою та очікуваною тривалістю навчання; здатності досягти гідного рівня життя, який вимірюється ВНП на душу населення. Максимальне значення НDІ — 1,0.

Згідно з Доповідями про людський розвиток 1990–1995 рр., Україна в рейтингу за значенням ІЛР перебувала у групі країн світу з високим рівнем Л.р., 1996–2015 рр. — у групі країн із середнім рівнем людського розвитку. У 1990 р. Україна посідала в рейтингу 25-те місце (0,92); 1991 — 31-ше місце (0,908); 1992 — 33-тє місце (0,873). У цей період визначався ІЛР тодішнього СРСР, у складі якого була Україна. Відповідно до Доповідей про людський розвиток 1993–2015 рр., в рейтингу країн світу Україна посідала місця: 1993 — 45-те (0,844); 1994 — 45-те (0,823); 1995 — 54-те (0,842); 1996 — 80-те (0,719); 1997 — 95-те (0,689); 1998 — 102-ге (0,665); 2000 — 78-ме (0,744); 2001 — 74-те (0,742); 2002 — 80-те (0,748); 2003 — 75-те (0,766); 2004 — 70-те (0,777); 2005 — 78-ме (0,766); 2006 — 77-ме (0,774); 2007 — 78-ме (0,766); 2008 — 76-те (0,788); 2009 — 85-те (0,796); 2010 — 69-те (0,710); 2011 — 76-те (0,729); 2013 — 78-ме (0,740); 2014 — 83-тє (0,734); 2015 — 81-ше (0,747).

Носик О.М. Науково-дослідна програма людського капіталу: становлення та структура // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. — 2014. — № 2(17); Human development Report 1992–2015 [Ел. рес.]. — Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/257/hdr_1996_en_complete_nostats.


Інші статті автора