ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ — певні принципи, концепції та прийоми, що ґрунтуються на відповідних теоретичних та практичних засадах управління. З точки зору еволюційного розвитку теорії управління слід виділити такі школи: наукового управління (scientific management), адміністративну (класична), неокласичну (на основі врахування психології міжособистісних відносин), кількісну (management science або operation research). Розрізняють такі підходи до управління: процесний (див. Процес управління), системний (див. Системний підхід), ситуаційний (див. Ситуаційний підхід). Для ефективного та успішного управління фармацевтичними організаціями необхідно комплексно використовувати прийоми, засоби, елементи різних шкіл та підходів. Зокрема, використання наукового аналізу для визначення кращих засобів виконання завдань, створення відповідного кадрового потенціалу і ефективне стимулювання його до підвищення продуктивності та кваліфікаційного рівня, застосування засобів управління міжособистісними відносинами для підвищення задоволеності працівників та зміцнення їх корпоративної свідомості, забезпечення умов максимального використання кадрового потенціалу, розроблення й застосування економіко-математичних та управлінсько-виробничих моделей (див. Модель в управлінні) і методів прийняття рішень (див. Управлінське рішення) в умовах конкурентного середовища на фармацевтичному ринку. Конкретна реалізація обраних підходів до управління та застосування необхідних функцій управління (див. Функції управління) повинна враховувати специфіку цілей, завдань, умов діяльності відповідної фармацевтичної організації (виробничого ФП, оптової фармацевтичної фірми, роздрібного аптечного закладу, науково-дослідної установи або навчального фармацевтичного закладу).

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М., 1992; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007.


Інші статті автора