ПІДПРУЖНИКОВ Юрій Васильович

ПІДПРУЖНИКОВ Юрій Васильович (19.01.1963, Луганськ) — доктор фармацевтичних наук (1996), професор ( 2011); спеціаліст/викладач/інспектор з GMP та GDP (сертифікований експертами ЄС).

ПІДПРУЖНИКОВ.tifЗакінчив з відзнакою Харківський державний університет (нині — Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна) (1985).

Працював: аспірант при Харківському державному університеті (аналітична хімія) (1985–1988), молодший науковий співробітник, науковий співробітник, завідувач лабораторії аналітичної хімії ДНЦЛЗ (1988–1999); начальник відділу GMP Інспекції Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України (2000–2003); начальник управління Інспекторату систем якості, контролю дотримання ліцензійних умов, заступник Голови Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення України (2003–2006); організував та очолював біоаналітичну лабораторію «Клінфарм» (2006–2011), яка сертифікована на відповідність GLP ЄС; професор НФаУ (з 2005 по цей час).

Напрями наукових досліджень: системи якості у виробництві та дистрибуції ЛП, дослідження фармакокінетики та біоеквівалентності ЛП.

Науково-практичні здобутки: автор понад 60 статей у наукових фахових виданнях, 1 підручника, 2 навчальних посібників, 6 патентів, 25 настанов з якості та 2 методичних рекомендацій, затверджених наказами МОЗ, брав участь у розробці Державної Фармакопеї України (вид. 1-ше, доп. 1, вид. 2-ге). Підготував 5 кандидатів наук. Організував та брав безпосередню участь у проведенні більше ніж 50 науково-практичних семінарів з питань GMP, GDP, GLP в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані та інших країнах. Рецензент міжнародного наукового журналу JPBA, член редколегії трьох наукових фахових видань в Україні та за кордоном. Член Міжнародної федерації фармацевтів (FIP).

Адміністративна діяльність: організував та очолював інспекторат з належної виробничої практики (GMP) у системі МОЗ (2000–2006); брав участь у створенні бази для сертифікації вітчизняних виробників та дистриб’юторів на відповідність вимогам GMP та GDP; у підготовці 6 постанов Кабінету Міністрів України та 24 наказів МОЗ із зазначених питань. Брав безпосередню участь в усіх етапах вступу Держлікслужби України до Міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S). Провів більше ніж 150 офіційних GMP-інспекцій виробництв лікарських засобів в Україні та понад 50 інспекцій та аудитів зарубіжних виробництв та біоаналітичних лабораторій. Нагороди: Грамота Верховної Ради України (2004), Почесні грамоти МОЗ України (2001, 2004); заслужений працівник охорони здоров’я України (2004).

Основні праці: Використання неселективних методів та теорії інформації в контролі якості лікарських засобів (докт. дис.). — X., 1996; Надлежащие практики в фармации: Учебник. — К., 2006 (співавт.); UPLC-MS/MS method for bioequivalence study of oral drugs of meldonium// Biomedical Chromatography. — 2012. — V. 26. — Р. 599–605 (co-authors); Хрестоматия фармацевтического качества. — М., 2015 (соавт.); Обзор, характеристика и анализ последних изменений в требованиях GMP // Разработка и регистрация лекарственных средств. — 2016. — № 3. — С. 192–208 (соавт.).


Інші статті автора