ЕТИКА СОЦІАЛЬНА

ЕТИКА СОЦІАЛЬНА (ethika<ethos — звичка, вдача, лат. socialis — товариський, громадський) — наука про цілі та цінності сучасного суспільства, або нормативне обґрунтування групових, інституціональних і корпоративних відносин. Включає політичну етику, економічну (або господарську етику), дискурсивну, інституціональну, етику бізнесу. Основні категорії Е.с. у фармації: професійні етичні стосунки, етична свідомість, етичні дії та професійний обов’язок фармацевта. Принципи Е.с.: повага до гідності кожної людини, пріоритетність інтересів кожної людини, толерантність, довіра і взаємодія у розв’язанні проблем клієнта; доступність ЛП (економічна, фізична, інформаційна) та фармацевтичних послуг; конфіденційність; дотримання норм професійної етики. Функції Е.с.: виховна, аналітико-прогностична, формування мети, комунікативна, планування, інформаційна, організаційна, контролююча, превентивна. Основні поняття Е.с.: соціальний інститут, соціальна справедливість, соціальна відповідальність. Завданнями Е.с. є формування структури соціальних інститутів, які сприяють солідарності людей та позитивно впливають на всі сфери їхнього буття. Становленням фармації як соціального інституту стало створення потужних НДІ з розроблення нових ЛП; фармацевтичних фірм і компаній, що виробляють і реалізують ліки; виникнення ринку ліків з усіма традиційними ринковими атрибутами; створення потужної рекламної та маркетингової служби; формування законодавчої бази функціонування ФП в умовах ринку; створення принципово нової системи підготовки та навчання кадрів; переорієнтація масової свідомості та зміна установок індивідуальної свідомості у сфері споживання ліків. Така складна система передбачає певний набір групових, інституціональних і корпоративних відносин, що є предметом Е.с. та пов’язано із такими складовими, як розроблення, випробування, виробництво, реалізація ліків і контроль за їх якістю. На сучасному етапі Е.с. виступає підґрунтям соціальної інтеграції та соціального порядку, соціальної злагоди і соціальної справедливості, від ефективності та результатів якої залежать добробут і благополуччя людей як у рамках окремих держав, так і в усьому світі.

Радченко С.Г. Етика бізнесу. — К., 2006; Соціально-відповідальний бізнес в Україні: портал Спільноти соціально відповідального бізнесу. — Режим доступу: www.svb.org.ua/.


Інші статті автора