АДМІНІСТРАТИВНА ЕТИКА

АДМІНІСТРАТИВНА ЕТИКА (нім. аdministrieren — керувати, від лат. administrare — керувати) — вид професійної етики, наука про застосування моральних принципів і норм до діяльності й поведінки посадових осіб незалежно від рівня управління, дотримуючись яких, керівник визначає моральні стандарти вирішення проблем, що можуть виникнути в організації, самостійно аналізує ці стандарти й несе особисту відповідальність за прийняті рішення. А.е. досліджує такі проблеми: визначення складових А.е.; питання дотримання А.е.; особливості взаємних стосунків як усередині організації, так і зв’язків із зовнішнім середовищем. А.е. досліджує всі моральні аспекти діяльності керівників і містить такі основні компоненти: цінності — переконання, думки, взаємостосунки індивідів, ставлення соціальних груп і суспільства в цілому до таких питань, як свобода, справедливість, відповідальність тощо; стандарти і норми — принципи, що визначають дії людей відповідно до законів, кодексів і правил; особливості зовнішнього середовища; організаційна поведінка — різні форми діяльності службовців, орієнтовані на цінності конкретної організації в рамках визначених стандартів і норм. Фактично А.е. вирішує такі проблеми: виявлення позитивних та негативних рис у поведінці посадових осіб; виявлення факторів впливу на їх високоморальну поведінку; визначення організаційних заходів щодо формування моральних принципів. Від успішного розв’язання цих питань залежить моральний клімат і в організаціях фармацевтичного профілю. Світова практика та історичний досвід свідчать про те, що адміністратори ФП повинні мати не лише професійні знання, вміння та навички, а й такі моральні якості, як чесність, справедливість, відповідальність перед законом, ставлення з повагою до співробітників, самодисципліна. Останнім часом звертається особлива увага на такі риси, якими має володіти адміністратор як підприємець: компетентність, рішучість, уміння приймати рішення, високий рівень відповідальності, працездатність, гостре відчуття специфіки ділової ситуації, чесність, комунікабельність.

Тофтул М.Г. Сучасний словник з етики. — К., 2014.


Інші статті автора