КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ ЦІНИ

КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ ЦІНИ  (Сliq — умовне позначення показника) — важливий показник, що використовується в аналізі цінових характеристик ЛП, представлених на фармацевтичному ринку на різних ланках товаропровідної мережі. Визначається шляхом поділу суми варіаційного розмаху ціни (R = max — min) певної торговельної назви ЛП з урахуванням форми випуску, максимального та мінімального значення ціни за певний період його виробництва. К.л.ц. відображає стан розвитку конкурентного середовища на фармацевтичному ринку та певною мірою може бути використаний в аналізі доступності ЛП. У разі значення К.л.ц. ЛП від 0,0 до 0,5 можна стверджувати про високий рівень його конкуренції на сегменті ринку, що досліджується, та про відносну доступність препарату.

Мнушко З.М., Тіманюк І.В., Преснякова В.В. Дослідження ринку та доступності протигрибкових лікарських засобів // Фармац. журн. — 2006. — № 6; Немченко А.С., Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. Дослідження цінових характеристик статинів як перспективної групи серцево-судинних засобів // Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. до 10-річчя спеціальностей «Економіка підприємства» та «Маркетинг», (Харків, 2007). — Х., 2007.


Інші статті автора