КОЕФІЦІЄНТ АДЕКВАТНОСТІ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

КОЕФІЦІЄНТ АДЕКВАТНОСТІ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІas — умовне позначення показника) — важливий показник, що використовується в аналізі цінових характеристик ЛП, представлених на фармацевтичному ринку на різних ланках товаропровідної мережі. Визначається шляхом поділу середньої роздрібної ціни препарату за певний період (місяць, квартал, рік) на середню заробітну плату за відповідний період (місяць, квартал, рік). Вважається, що чим нижче значення К.а.п., тим доступніша зазначена ціна на препарат для населення. Вперше у вітчизняній фармації К.а.п. ЛП запропонував професор З.М. Мнушко у 2002 р. На сьогодні К.а.п. активно використовують у маркетингових, організаційно-економічних та фармакоекономічних дослідженнях.

Мнушко З.Н., Труфан С.Б. Фармакоэкономическая оценка гиполипидемических лекарственных препаратов // Провизор. — 2002. — № 21; Немченко А.С., Панфілова Г.Л., Подгайна М. В. Моніторинг вітчизняного ринку протипухлинних препаратів: аналіз та наукове обґрунтування тенденцій // Фармаком. — 2007. — № 4.


Інші статті автора