ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО — це система правових норм, заснованих на приватному (цивільному) праві, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які складаються у процесі здійснення права на заняття господарською діяльністю і встановлюють правові основи взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності з державою в особі її органів. Джерелами Г.п. є Цивільний і Господарський кодекси України, закони України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та ін. Для підприємств, які здійснюють виробництво і виготовлення лікарських засобів, Г.п. встановлює порядок реєстрації як суб’єкта господарювання, укладення і виконання господарських договорів, заходи відповідальності в разі їх невиконання, припинення господарської діяльності.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 11. — Ст. 462; Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 50. — Ст. 384; Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682; Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31. — Ст. 263; Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.


Інші статті автора