ВЕДЕРНИКОВА Ірина Олексіївна

ВЕДЕРНИКОВА Ірина Олексіївна (08.10.1970, Харків) — доктор фармацевтичних наук (2013), професор (2015), професор кафедри неорганічної хімії (з 2014) НФаУ.

Ведерникова.tifЗакінчила Харківський політехнічний інститут (1993).

Працювала: асистент (2000), доцент (2007), професор (2014), завідувач аспірантури та докторантури (з 2015) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: нанотехнологічні дослідження магнітокерованих ЛП.

Наукові здобутки: автор 130 наукових і навчально-методичних праць, серед них — 10 патентів, монографія, 10 навчальних посібників (два посібники затверджено МОН України).

Основні праці: Синтез, властивостi та бiологiчна активнiсть магнетиту i магнiтокерованої рiдини (канд. дис.). — Х., 2006; Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості наночастинок феритів для створення магнітних фармацевтичних засобів (докт. дис.). — Х., 2013; General and inorganic chemistry: Textbook for students of higher schools. — Х., 2008 (співавт.); Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. — Х., 2011 (співавт.); Магнітокерований засіб для кріогенної терапії. Пат. № 92223 Україна (заявлено 01.12.2008; опубл. — 2010. Бюл. № 19) (співавт.); Наночастицы ферритовых материалов — объект магнитной фармации. Основные вопросы, анализ, перспектива // LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. (монографія); Структурные особенности магнитных наночастиц в биологических объектах как фактор развития магнитных нанотехнологий в фармации // Биофарм. журн. — 2013. — Т. 5., № 4; Magnetic nanoparticles: advantages of using, methods for preparation, characterization, application in pharmacy // Review Journal of Chemistry. — 2015. — V. 5, № 3; Synthesis and evaluation of zinc substituted magnetite nanoparticles for drug delivery systems // Int. J. Pharmacy Pharm. Sci. — 2015. — V. 7, № 9.


Інші статті автора