БЕРЕЗНЯКОВА Наталя Леонідівна

БЕРЕЗНЯКОВА Наталя Леонідівна (04.09.1972, Саки, Крим) — доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри медичної хімії НФаУ.

Березнякова Н.Л.tifЗакінчила Українську фармацевтичну академію (1998).

Працювала: викладач технікуму НФаУ (1999–2003), асистент (2003–2004), доцент кафедри медичної хімії НФаУ (з 2004).

Наукові напрями досліджень: цілеспрямований пошук БАР серед похідних 2-оксо-4-гід-роксихінолінів.

Науково-практичні здобутки: автор та співавтор понад 50 наукових статей, 8 патентів на способи отримання БАР протизапальної, діуретичної, протимікробної, противірусної дії. Співавтор навчальних програм, методичних розробок, навчального посібника.

Нагороджена Почесними грамотами МОН України (2013, 2014).

Основні праці: Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості похідних 2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх структурних аналогів (докт. дис.). — Х., 2013; Покращений синтез, спектральні характеристики та просторова будова етилового естеру 2-гідрокси-8-метил-4-оксо-4Н-піридо[1,2-а]піримідин-3-карбонової кислоти // Журн. орг. та фарм. хімії. — 2014. — Т. 12, вип. 3(47) (співавт.); N-фенетил-2-гідрокси-4-оксо-4Н-піридо[1,2-а]піримідин-3-карбоксаміди як можливі противірусні агенти // Журн. орг. та фарм. хімії. — 2014. — Т. 12, вип. 2(46) (співавт.); Розроблення методів ідентифікації та кількісного визначення хімопірону // Фарм. журн. — 2014. — № 6; The study of the effect of of the chemopyrone substance on the arterial blood pressure under conditions of prophylactic application in induced hypertension // Вісн. фармації. — 2015. — № 1(81); Реакция алкил-1-R-4-гидрокси-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоксилатов с 1Н1,2,4-триазол-5-амином // ХГС. — 2015. — Т. 51, № 1 (співавт.); Polymorphism and the analgesic activity of N-(3-pyridylmethyl)-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide // Журн. орг. та фарм. хімії. — 2015. — Т. 13, вип. 2 (50) (співавт.).


Інші статті автора