АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО — галузь права (сукупність правових норм), що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлінського характеру, які складаються у сфері виконавчої та розпорядчої діяльності органів виконавчої влади, внутрішньоорганізаційній діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення громадськими організаціями, їх органами зовнішніх юридичних владних повноважень. У сфері обігу лікарських засобів нормами А.п. встановлюються порядок отримання ліцензії на виробництво і реалізацію лікарських засобів, проведення перевірок дотримання законодавства суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво і реалізацію лікарських засобів. Адміністративним законодавством передбачено права і обов’язки працівників аптечних закладів під час проведення перевірки, можливість оскарження дій і рішень уповноважених осіб органів влади, які винесені після проведення перевірки.

Авер’янов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручн. — К., 2007; Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами і доповненнями на 1 березня 2010 року: (Відповідає офіційному тексту). — К., 2010; Конституція України: Основний Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.


Інші статті автора