ПІВЕНЬ Олена Петрівна

ПІВЕНЬ Олена Петрівна (31.01.1955, Харків) — доктор фармацевтичних наук (2005), професор кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту (2011) НФаУ.

Piven.tifЗакінчила Харківський інженерно-економічний інститут (1977).

Працювала: інженер-економіст (1977), молодший науковий співробітник (1986), науковий співробітник (1988), старший науковий співробітник (1990), завідувач лабораторії техніко-економічних досліджень (1996), завідувач лабораторії маркетингових і техніко-економічних досліджень (1999), завідувач відділу маркетингових досліджень і координації науково-дослідних робіт (2006) ДП «ДНЦЛЗ»; викладач за сумісництвом (2005), доцент (2008), професор (2011) кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ.

Напрями наукових досліджень: техніко-економічні дослідження в галузі створення й організації виробництва ЛП; маркетингові аспекти інноваційного розвитку фармацевтичної промисловості; питання ціноутворення на ЛП і науково-технічну продукцію; фармакоекономічні аспекти споживання ліків.

Науково-практичні здобутки: автор понад 70 наукових праць, у т.ч. 1 свідоцтво про авторське право на наукову розробку.

Основні праці: Комплексное исследование по совершенствованию организации и планирования производства перевязочных средств. ДСП (канд. дис.). — Х., 1988; Теоретичні й організаційні засади підвищення ефективності науково-виробничої діяльності фармацевтичної промисловості (докт. дис.). — Х., 2005; Маркетинговый подход к разработке программ конкурентоспособных лекарственных препаратов. В сб. науч. тр. — Т. 2. — Технология и стандартизация лекарств. — Х., 2000. (співавт.); Формування структури системи ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення // Фармац. журн. — 2003. — № 1; Методична база реєстрації цін на основні лікарські засоби і вироби медичного призначення // Фармац. журн. — 2003. — № 2 (співавт.); Основные направления совершенствования системы ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в Украине // Фармаком. — 2003. — № 1; Разработка научных подходов к оценке конкурентоспособности лекарственных средств на основе потребительной стоимости и фармакоэкономических принципов // Фармаком. — 2003. — № 4; Научно-методические подходы к оценке стоимости научно-технической продукции при подготовке договора на создание лекарственного средства и продаже лицензии // Фармаком. — 2004. — № 2; Основні наукові напрямки та результати діяльності лабораторії маркетингових і техніко-економічних досліджень ДП «ДНЦЛЗ» за 2000–2005 рр. // Фармаком. — 2005. — № 2–3 (співавт.); Удосконалення фінансування інноваційних програм підприємства зі створення й організації виробництва лікарських засобів // Фармаком. — 2007. — № 1 (співавт.); Анализ структуры украинского рынка препаратов по лекарственным формам и перспективы расширения их использования при формировании отечественного ассортимента // Фармаком. — 2008. — № 1 (співавт.); Разработка основных подходов и системы показателей для проведения мониторинга эффективности функционирования системы ценообразования на продукцию фармацевтического сектора // Фармаком. — 2008. — № 2; Перспективи створення та виробництва лікарських засобів ноотропної дії із сировини рослинного походження. — Фармац. журн. — 2012. — № 4 (співавт.); Купівельні уподобання споживачів на ринку інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту. — Фармаком. — 2013. — № 1; Практикум з промислового маркетингу: Навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. Посібник з грифом МОНУ. — Х.: НФаУ, 2013 (співавт.); Обґрунтування методичних підходів до проведення маркетингових досліджень світового й українського фармацевтичних ринків для розробки інноваційних програм створення й організації виробництва лікарських препаратів. — Фармаком. — 2014. — № 1.

Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений (2000–1913) // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000.


Інші статті автора