ДОСТУПНІСТЬ

ДОСТУПНІСТЬ (D — умовна позначка показника) — один із показників, що використовується в аналізі цінових характеристик препаратів, представлених на фармацевтичному ринку, та характеризує їх Д. Показник Д. ЛП визначається за формулою:

53467

Немченко А.С., Галій Л.В. Моніторинг цін на основні лікарські засоби: Метод. рекомендації. — Х., 2003.де Ix — індекс зміни середньої заробітної плати за визначений період; Is — зведений індекс цін на ЛП за той самий період; Zmin — мінімальна заробітна плата в країні; Vk — вартість споживчого кошика за досліджуваний період. Для досягнення гарантованої державою межі Д. ЛП показник Д. має бути більшим за одиницю або дорівнювати одиниці (D≥1). Уперше у вітчизняній фармації коефіцієнт адекватності платоспроможності для ЛП був запропонований професором А.Л. Немченко та доцентом Л.В. Галій у 2003 р. Наразі активно використовується в маркетингових, організаційно-економічних та фармакоекономічних дослідженнях.


Інші статті автора