ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА − комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюваних із використанням коштів Державного бюджету України та узгоджених за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням. За своєю спрямованістю Д.ц.п. поділяють на: економічні, завданням яких є розв’язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем виробництва; наукові, метою яких є забезпечення виконання фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і технічних наук; науково-технічні, що розробляються для створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної та конкурентоспроможної продукції; соціальні, що передбачають розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, проблем безробіття, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов праці, розвиток охорони здоров’я та освіти; національно-культурні, спрямовані на розв’язання проблем збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини; екологічні, метою яких є здійснення загальнодержавних природоохоронних заходів, запобігання катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх наслідків; оборонні, що розробляються з метою посилення обороноздатності держави; правоохоронні, спрямовані на забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби зі злочинністю та державної безпеки. Джерела фінансування програм: державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні організації, гуманітарна допомога. Конституція України встановлює, що охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Станом на 2015 р. у системі охорони здоров’я України функціонує 8 державних програм та 11 централізованих заходів, що фінансуються з Державного бюджету. Вони охопили понад 1,8 млн осіб. Найбільш потужними є програми з протидії захворюванню на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит, з імунопрофілактики, лікування онкологічних хворих (у тому числі дітей), лікування тяжкохворих дітей (орфанні захворювання).

Для реалізації державних програм у галузі охорони здоров’я МОЗ України вживає поточних заходів, таких як: централізована закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для закладів охорони здоров’я; комплексні заходи щодо заохочення народжуваності; заходи щодо медикаментозного забезпечення лікування розсіяного склерозу; централізовані заходи із закупівлі ендопротезів; централізовані заходи щодо лікування хворих на гемофілію; заходи щодо розвитку донорства крові та її компонентів; заходи щодо поліпшення медико-генетичної допомоги населенню; фінансування медикаментозного забезпечення дітей з хворобою Гоше; фінансування медикаментозного забезпечення дітей, хворих на гіпофізарний нанізм.

Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р. № 1621-IV; Цільові програми та заходи / Офіційний сайт МОЗ України.


Інші статті автора