ПЄНКІН Юрій Михайлович

ПЄНКІН Юрій Михайлович (29.07.1960, с. Рогань Харківської обл.) — професор (2004), завідувач кафедри фармакоінформатики НФаУ (з 2004).

penkin.tifЗакінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. Максима Горького (1982).

Працював: молодший науковий співробітник кафедри електродинаміки (1982–1988); начальник сектору науково-дослідного інституту радіотехнічних вимірювань (1988–1993) Харківського державного університету ім. Максима Горького; старший викладач (1993–1996); доцент кафедри фізики Української фармацевтичної академії (1996–2004); завідувач кафедри фармакоінформатики (з 2004) НФаУ. Кандидат (1998), доктор фізико-математичних наук (2002), старший науковий співробітник (1993), доцент (1996), доктор фізико-математичних наук (2002), професор (2004).

Напрями наукових досліджень: збудження та розповсюдження електромагнітних хвиль у складних середовищах, включаючи біологічні структури та об’єкти; методи та комп’ютерні технології фармакоінформатики.

Науково-практичні здобутки: автор близько 150 наукових та навчально-методичних праць, 2 монографій, 5 авторських свідоцтв на винахід, 3 навчальних посібників.

Основні праці: Рассеяние волноводных волн вибраторно-щелевыми излучателями (канд. дис.). — Х., 1988; Возбуждение электромагнитных волн в областях с криволинейными координатными границами (докт. дис.). — Х., 2002; Возбуждение электромагнитных волн в объемах с координатными границами. Монография. — Х., 2003 (співавт.); Information Technology in Pharmacy. Textbook of foreign students of medical and pharmaceutical universities. — Kharkiv, Zaporozhye, 2007 (співавт.); Diffraction Radiation from Slot in the Impedance End of a Semi-Infinite Rectangular Waveguide // Radiophysics and Quantum Electronics. — 2004. — Vol. 47, № 7 (співавт.); Современные тенденции развития фармакоинформатики //Клиническая информатика и телемедицина. — 2006. Т. 3. — Вып. 4 (співавт.); Analytical Methods in Theory of Slot-Hole Coupling of Electrodynamics Volumes. In book: Progress in Electromagnetics Research, PIER 70, 2007 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. члена-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора