ПЕТЮНІН Геннадій Павлович

ПЕТЮНІН Геннадій Павлович (24.01.1948, м. Перм, Росія) — доктор фармацевтичних наук (1982), професор (1983), заслужений винахідник України, член Міжнародної асоціації судових токсикологів (TIAFT), завідувач кафедри клінічної біохімії та судово-медичної токсикології ХМАПО (з 1992).

Petunin G.tifЗакінчив ХФІ (1970).

Працював: аспірант (1970–1972) ХФІ; експерт-криміналіст Харківського НДІ судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса (1970, 1972–1973); асистент (1973), доцент (1980) кафедри фармацевтичної хімії, одночасно заступник проректора з наукової роботи ХФІ (1977–1979); завідувач кафедри (1980–1991) фармацевтичної хімії та проректор з навчальної роботи Українського інституту удосконалення лікарів, завідувач кафедри клінічної біохімії та судово-медичної токсикології (з 1992) ХМАПО, одночасно — судово-медичний експерт-токсиколог Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз; член спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук (2015).

Напрямки наукових досліджень: конструювання БАР на основі похідних оксамінових кислот; розроблення нових методів виявлення та визначення токсичних речовин в організмі людини.

Науково-практичні здобутки: автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, серед них 50 патентів, 2 навчальні посібники. Підготував 15 кандидатів наук, у т.ч. 7 — для країн далекого зарубіжжя.

Основні праці: Основные амиды N-замещенных оксаминовых кислот (канд. дис.). — Х., 1972; Синтез, превращения и биологическая активность оксаминовых кислот и их производных (докт. дис.). — М., 1982; Оксамоиламинокислоты — новая группа биологически активных соединений // Хим.-фармац. журн. — 1988. — № 11 (співавт.); Создание катионно-анионных веществ — способ повышения эффективности поиска биологически активных соединений // Хим.-фармац. журн. — 1984. — № 6 (співавт.); Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: Довідник. — Х., 2006 (співавт.); Методи виявлення наркотичних засобів та психотропних речовин у біологічних рідинах людини: Посібник. — К., 2006; Тести автоматизованого контролю знань за фахом «Судово-медична токсикологія». — Х., 2001 (співавт.).

Привітання професору Геннадію Павловичу Петюніну з 60-річчям // Фармац. журн. — 2008. — № 1; Українська фармацевтична академія: 1921–1996 / За ред. проф. В.П. Черних. — Х., 1996; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Наказ МОН України від 12.05.2015 р. № 528 «Про склад спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук».