ПЕРФЕНАЗИН

ПЕРФЕНАЗИН (Perphenazinum), 2-[4-[3-(2- Хлорофенотіазин-10-іл)пропіл]піперазин-1-іл]етанол.

С21H26ClN3OS                                                Мол. м. 404,0

Perphenazinum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або ледь жовтий кристалічний порошок, практично нерозчинний у воді, легкорозчинний у дихлорметані, помірнорозчинний в ефірі, розчинний у розведених розчинах хлоридної кислоти; Тпл =96–100 °С; УФ спектр: λmax=257 нм (784658=791), 313 нм в метанолі (10 мг в 100 мл); ІЧ-спектр, см–1: 757, 917, 1145, 1147, 1155, 1294 (KBr). Зберігають у герметично закупореній тарі, в захищеному від світла місці.

Ідентифікують за Тпл; за ІЧ-спектром поглинання субстанції; за УФ-спектром розчину субстанції в метанолі в інтервалі 250–350 нм; методом ТШХ розчину субстанції в системі феноксиетанол — формамід в ацетоні (2,5:7,5) на кизельгурі G, рухома фаза — система розчинників діетиламін — петролейний ефір, насичений феноксіетанолом (2:100), хроматограму проявляють в УФ-світлі при λmax=365 нм. Кількісно визначають титруванням 0,1 М хлоратною кислотою в крижаній оцтовій кислоті, точку еквівалентності фіксують потенціометрично.

Фармакологічна група. N05A B03 — нейролептичний препарат.

Фармакологічні ефекти. Антипсихотичний, нейролептичний, потенціювальний, сильний протиблювотний, протигикавний, м’язорозслаблювальний, каталептогенний, протиалергічний, протизудний.

Застосування. Психози, неврози, що супроводжуються страхом, напруженням; премедикація; безперервне блювання, гикавка після хірургічних втручань на органах черевної порожнини, при променевій та хіміотерапії; свербіж, алкоголізм.

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Регистр лекарственных средств России. РЛС — энциклопедия лекарств / Гл. ред. Г.Л. Вышковский. — М., 2006; Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів. — Донецьк, 2004; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001. — № 1.


Інші статті автора