ЯКІСТЬ МЕДИЧНОЇ (ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ) ДОПОМОГИ

ЯКІСТЬ МЕДИЧНОЇ (ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ) ДОПОМОГИ. Відповідно до міжнародних стандартів, якість визначається як «сукупність властивостей і характеристик послуги (або продукту), що забезпечують його здатність задовольняти встановлені потреби споживача». Я.м.(ф.)д. — це сукупна ступінь відповідності своєчасно наданої медичної (фармацевтичної) допомоги та отримання відповідного результату щодо сучасного стану науки і практики охорони здоров’я. Медична допомога складається із сукупності окремих медичних послуг, виконання яких необхідне при окремих захворюваннях і патологічних станах.

Забезпечення належної Я.м.(ф.)д. і постійне її підвищення та удосконалення — головне завдання діяльності систем охорони здоров’я в усіх розвинених країнах світу. Специфіка медичної (фармацевтичної) допомоги полягає в тому, що в абсолютній більшості випадків пацієнт не може самостійно оцінювати її якість, оскільки медицина (фармація) — це складна галузь людських знань, яка потребує спеціальної освіти. Ключовим інструментом управління якістю, зокрема Я.м.(ф.)д., є стандартизація (див. Стандартизація в системі охорони здоров’я, Якість ліків).

З позиції управління Я.м.(ф.)д. стандарти повинні визначати мінімально допустимий рівень якості через визначення обов’язкових вимог, що утворюють основу програми державних гарантій медичної (фармацевтичної) допомоги та напрямки подальшого вдосконалення її якості шляхом формулювання додаткових вимог, напр., використання відповідних лікувальних стандартів (формулярних систем).

Зіменковський А.Б., Пономаренко В.М., Матвійчук Б.О. Організація стандартизації медичних технологій в Україні: Навч. посіб. — Львів, 2003; Новітній глосарій з клінічної фармації / За заг. ред. проф. А.Б. Зіменковського. — Львів, 2013; Стандартизация в здравоохранении: Лекции / Под ред. А.И. Вялкова, П.А. Воробьева. — М., 2007; Яковлєва Л.В., Міщенко О.Я., Бездітко Н.В. та ін. Основи медичної стандартизації: Метод. рек. — Х., 2014.


Інші статті автора