ШЕВЧЕНКО Лілія Дмитрівна

ШЕВЧЕНКО Лілія Дмитрівна (29.03.1949, с. Олика, Кверцівського р-ну, Волинської обл. — 09.12.1999, м. Луцьк) — кандидат фармацевтичних наук (1980), доцент кафедри технології ліків і фармакології факультету вдосконалення провізорів (нині — кафедра загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації) НФаУ.

Шевченко Л.Д.tifЗакінчила Ковельське медичне училище (1969) і з відзнакою — ХФІ (1974).

Працювала: заступник керівника Центральної районної аптеки № 21 м. Перевальська Ворошиловградської обл. (1974–1975); аспірант очної форми за спеціальністю «Технологія ліків і організація фармацевтичної справи» (1975–1979), асистент (1979–1985), доцент (1985–1988) кафедри аптечної технології ліків ХФІ; доцент кафедри фармацевтичної технології й фармакології факультету удосконалення провізорів ХФІ (1986–1999). Одночасно працювала на посаді провідного спеціаліста з методичної роботи навчальної частини (1986–1988).

Напрями наукових досліджень: розроблення та впровадження науково-методичних матеріалів у навчальний процес.

Наукові здобутки: автор та співавтор 18 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі першого підручника для фахівців фармацевтичної галузі у 2 томах, практикуму, 2 монографій, 8 навчальних посібників, понад 20 методичних рекомендацій, тлумачного словника з фармацевтичних термінів; співавтор концепції післядипломної освіти і трьох навчальних програм, збірника тестів комп’ютерного контролю з базових знань спеціалістів за фахом.

Основні праці: Технология выделения и изучения свойств комплексного препарата из листьев аронии черноплодной (канд. дис.). — Х., 1980; Инструкция по приготовлению жидких лекарственных форм в аптеках (Приказ МЗ СССР от 11.11.1990 г. № 435; Наказ МОЗ України від 07.09.1993 р. № 197) (співавт.); Практикум з аптечної технології ліків. — Х., 1995 (співавт.); Лекарственные растения, лечебное питание, минеральные воды при заболевании органов пищеварения: Моногр. — Х., 1995 (співавт.); Составы и технология сборов и других лекарств, повышающих иммунитет и выведение радионуклеидов из организма: В помощь врачу, провизору, больному. — Х., 1997 (співавт.); Клінічне вивчення нової мазі «Метрокаїн» для лікування гнійних ран / Клін. фармація. — 1997. — № 1 (співавт.); Меры предосторожности и предупреждения аллергических реакций при работе с лекарственными веществами, реактивами и растворителями: В помощь провизору. — Харьков—Донецк, 1997 (співавт.); Російсько-український тлумачний словник термінів з фармацевтичної технології. — Луганськ—Харків, 1998 (співавт.); Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств: Учеб. В 2 т. — Х., 1999 (співавт.); Проблемы взаимодействия лекарств и пищи: В помощь практическому фармацевту. — Х., 2000 (співавт.); Хранение лекарственных средств и препаратов, растительного сырья и изделий медицинского назначения. — Х., 2000 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За ред. В.П. Черних. — Х., 2005; Черних В.П., Зупанець І.А., Мнушко З.М. та ін. Українська фармацевтична академія. 1921–1996. — Х., 1996.


Інші статті автора