РОССІХІН Василь Вячеславович

РОССІХІН Василь Вячеславович (20.11.1949, Харків) — лікар-уролог, біотехнолог, педагог, учений, доктор медичних наук (1996), професор кафедри урології ХМАПО (1996), професор кафедри біотехнології та аналітичної хімії Національного технічного університету (НТУ) «ХПІ» (з 2005).

Россихин фото.tifЗакінчив ХМІ (1972).

Працював: клінічний ординатор (1972–1974), аспірант (1974–1977), асистент (1978–1992), доцент кафедри урології Харківського інституту вдосконалення лікарів (1992–1996), професор кафедри урології ХМАПО (з 1996), професор кафедри біотехнології та аналітичної хімії НТУ «ХПІ» (з 2005). Голова Харківського осередку Асоціації урологів України (з 2001), заступник голови Харківської асоціації біотехнологів (з 2006).

Напрями наукових досліджень: розроблення та впровадження навчально-методичних матеріалів у навчальний процес з урології, біотехнології, фармакології, фітотерапії, педагогіки, винахідництва, етнографії.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 1000 наукових та науково-методичних праць, 2 типових програм із профільних дисциплін, 16 авторських свідоцтв на винахід, 18 монографій, 1 підручника, 5 навчальних посібників, 2 збірників тестів із визначення базового та вихідного рівня знань студентів-біотехнологів при викладанні предмета «Вступ до фаху», комп’ютерних контролюючих програм та атестаційної програми для визначення фахової категорії лікарів-урологів.

Нагороди: Медаль «Пантелеймон Цілитель», медаль «Народный подвиг», почесний хрест «200-річчя Бородинської битви», срібна відзнака Російської академії наук «Доктор медицины».

Основні праці: Програми з урології (загальної та дитячої). — X., 1998, 2003, 2007, 2010, 2000 (співавт.). Схемы лечения урологических заболеваний: Моногр. — Х., 1996; Тлумачний словник: Эпонимные термины в урологии. — X., 2000 (співавт.); Биотехнология: из прошлого в будущее (введение в специальность). — Бийск, 2004 (співавт.); Биотехнология: введение в науку будущего. — Х., 2004; Урофлоуметрия при патологии нижних мочевых путей. — Белгород, 2004; Простатопротекторы. — Х., 2005 (співавт.); Фимоз (история и современные методы лечения). — Белгород, 2006; Фитотерапия инфекционных, соматических и онкологических заболеваний (опыт и рекомендации в схемах, методиках, рецептуре). — Х., 2007; Как читать анализы и что они отражают (от анализа мочи до онкомаркеров). — Х., 2010; Опухоль Вильмса. — Х., 2006 (співавт.); Вища освіта та Болонський процесс. — Х., 2006 (співавт.); Навчально-правовий і соціально-медичний менеджмент вищої освіти дітей-інвалідів. — Ялта, 2009 (співавт.); Фармацевтическая химия: введение в стереохимию фармацевтических органических веществ. — Х., 2009 (співавт.); Микология с основами микотоксикологии. — Х., 2010 (співавт.); Биоматериаловедение. — Х., 2010 (співавт.); Химия в фармацевтической биотехнологии и медицине. — Минск, 2013 (співавт.); Токсикология ядовитых растений. — Минск, 2013.

Бібліографічний показчик. Вип. 1. Ч. 1 та 2. Серія «Винахідники Харківщини». Россіхін Василь Вячеславович / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. — Х., 2008, 2010.


Інші статті автора