ІСАКОВА Тетяна Іванівна

ІСАКОВА Тетяна Іванівна (20.12.1949, Баку, Азербайджанська РСР), кандидат фармацевтичних наук (1980), доцент кафедри фармакогнозії (1986–2010), ветеран праці (1991), заслужений працівник освіти.

Ісакова Т.І.tifЗакінчила: ХФІ (1971).

Працювала: старший лаборант (1971), аспірант (1975), асистент (1979), доцент (1986) кафедри фармакогнозії (1986); доцент (2010–2015) кафедри фундаментальної та мовної підготовки НФаУ; одночасно — голова Ради молодих учених ХФІ (1981–1991).

Напрями наукових досліджень: фітохімічне дослідження та стандартизація ЛРС; методичне забезпечення та оптимізація навчального процесу з фармакогнозії.

Науково-практичні здобутки: автор та співавтор понад 160 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких перший національний підручник «Фармакогнозія з основами біохімії рослин» (2000), «Практикум по фармакогнозии» (2003), навчальний посібник «Фармакогнозія» (2007, 2009), програма навчальної дисципліни «Фармакогнозія» (2011) та 6 тимчасових навчальних програм з фармакогнозії за принципами ЕСТS; фармакопейна стаття «Трава череды» в ГФ ХІ вид. (1990) та інші АНД на лікарську рослинну сировину, 2 монографії, 3 навчальних посібники, 17 методичних рекомендацій, 39 статей до Фармацевтичної енциклопедії, 5 конспектів лекцій (2001, 2005).

Основні праці: Химическое и фармакологическое исследование флавоноидов и полисахаридов растений рода Череда (канд. дис.). — Х., 1980; Количественное определение флавоноидов в растениях рода підмаренник // Растит. ресурсы, 1975. — Т. 11, № 3 (співавт.); Флавоноиды и полисахариды видов рода Bidens L. // Растит. ресурсы, 1986. — Т. 22, вып. 4 (співавт.); Сравнение желчегонного действия трех видов череды // Фармакология и токсикология: Респ. межвед. сб. — Киев, 1990. — Вып. 25 (співавт.); Обзор официнального и перспективного лекарственного растительного сырья // Фитотерапия в Украине. — 1998, № 1 (співавт.); К изучению содержания биологически активных веществ в корнях женьшеня // Лекарственное растениеводство: Обзорная информация. — М., 1989. ВНИИСЭНТИ. — Вып. 4 (співавт.).

Історія національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За ред. В.П. Черних. — Х., 2005; Черних В.П., Тихонов О.І., Зупанець І.А. та ін. Хто є хто в Українській фармацевтичній академії: Бібліогр. зб. — Х., 1998.


Інші статті автора