ЖУРАВЛЬОВ Микола Семенович

ЖУРАВЛЬОВ Микола Семенович (09.05.1936, с. Журави Смоленської обл. — 30.11.2010, м. Харків) — професор кафедри фармакогнозії.

Журавльов М.С..tifЗакінчив ХФІ (1964).

Працював: завідувач аптечного складу ГАПУ ОЗ БССР (1964–1966), асистент (1969–1975), старший викладач (1975–1981), доцент (1981–2005), професор (2005–2010) кафедри фармакогнозії; одночасно — заступник декана ХФІ (1974–1978), відповідальний секретар приймальної комісії (1979–1982).

Напрями наукових досліджень: пошук БАР природного походження, синтез природних похідних антрахінону-9, -10, стандартизація рослинної сировини, ресурсні дослідження ЛР.

Науково-практичні здобутки: підготував 5 кандидатів наук, співавтор підручника, трьох навчальних посібників, має 12 патентів на винаходи України та Росії, 160 наукових публікацій.

Нагороджений Почесною грамотою МОЗ України та урядовими нагородами (медаль «Ветеран труда», Ювілейна медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»).

Основні праці: Антрахиноны некоторых видов семейства мареновых флоры Украины (канд.дис.). — Х., 1970; Лекарственные растения мировой и отечественной медицины: Справочное пособие. — Х., 1995 (співавт.); Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати: Посібник. — Х., 2001 (співавт.); Практикум по фармакогнозии: Учеб. пособ. — Х., 2003 (співавт.); Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин: Підручн. — Х., 2004 (співавт.); Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини: Навч. посіб. — Тернопіль: ТДМУ, 2014 (співавт.).

Історія національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За ред. В.П. Черних. — Х., 2005; Черних В.П., Зупанець І.А., Мнушко З.М. та ін. Українська фармацевтична академія. 1921–1996. — Х., 1996.


Інші статті автора