ДЕСЕНКО Вероніка Федорівна

ДЕСЕНКО Вероніка Федорівна (21.11.1926, с. Олексіївка, Олексіївського р-ну, Харківської обл. — 21.04.2005, Харків) — доцент кафедри біологічної хімії ХФІ (1962–1988) та заступник декана інституту (1971–1977).

Десенко В.Ф..tifЗакінчила ХФІ (1950) і все її подальше життя було пов’язане з роботою на кафедрі біохімії ХФІ.

Працювала: лаборант (1950–1951), старший лаборант (1951–1954), асистент (1954–1962), виконуюча обов’язки доцента (1962–1964), доцент (1964), завідувач курсу біохімії (1964–1977), доцент кафедри біохімії з курсом мікробіології та долікарняної медичної допомоги (1977–1986). З 1986 р. — на пенсії та працювала доцентом (1986–1987), старшим викладачем (1987–1988) кафедри біохімії ХФІ. Одночасно працювала заступником декана інституту (1971–1977).

Напрями наукових досліджень: біологічна хімія, біофармація — опрацювання показників якості ЛП; скринінг синтетичних активних речовин з гіпоглікемічною дією.

Наукові здобутки: автор та співавтор 88 науково-навчальних праць, у тому числі 2 підручників з біологічної хімії та 3 навчальних посібників. Нагороджена знаками «Отличнику здравоохранения» (1969), «Отличнику высшей школы», а також численними почесними грамотами, подяками.

Основні праці: Изучение азотистого состава и физико-химических свойств коллоидов головного мозга при возбуждении и торможении нервной деятельности, вызванных фармакологическими средствами (канд. дис.). — Х., 1992; Биологическая химия: Учебник / Л.Н. Воронина, В.Ф. Десенко, Н.Н. Мадиевская и др. — Х., 1999; Біологічна хімія: Підручн. / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін. — Х., 2000; Руководство к лабораторным и семинарским занятиям по биологической химии / Л.Н. Воронина, В.Ф. Десенко, Н.Н. Мадиевская и др.; под. ред. В.Ф. Десенко. — Х., 1996; Мазі ХІ. Дослідження звільнення лікарських речовин з мазей з врахуванням їх розчинності та дисперсності / І.М. Перцев, Д.П. Сало, В.Ф. Десенко, Л.М. Вороніна // Фармац. журн. — 1977. — № 3; Перцев И.М., Сало Д.П., Десенко В.Ф. Влияние фармацевтических факторов на биологическую доступность лекарств: Метод. реком. — Х., 1978; Влияние вида лекарственной формы и способа введения на процесс распределения норсульфазола в биожидкостях и тканях организма / И.М. Перцев, В.Ф. Десенко, А.И. Косяк, Л.Я. Косяк // Тез. докл. III Съезда фармацевтов УССР. — Х., 1979; Перцев И.М., Десенко В.Ф., Даценко Б.М. Биофармацевтические исследования мягких лекарств с антимикробными веществами / Тез. докл. III Всесоюзн. съезда фармацевтов (Кишинев, 14–17 октября 1980 г.). — Кишинев, 1980.


Інші статті автора