ПЕНТОБАРБІТАЛ

ПЕНТОБАРБІТАЛ (Pentobarbitalum), 5-(1′-метилбутил)-5-етил-1Н,3Н,5Н-піримідин-2,4,6-тріон.

C11H18N2O3                                               Мол. м. 226,3

Pentobarbitalum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий кристалічний порошок або безбарвні кристали, малорозчинні у воді, легкорозчинні в етанолі та ефірі; утворює розчинні у воді сполуки з гідроксидами та карбонатами лужних металів і з амоніаком; Тпл =131 °С. Зберігають у герметично закупореній тарі.

Ідентифікують за Тпл; методом ТШХ на силікагелі GF254 у системі розчинників амоніак концентрований — етанол — хлороформ (5:15:80), хроматограму проявляють в УФ-світлі при λ=254 нм; при нагріванні з ваніліном і сульфатною кислотою утворюється червоно-коричневе забарвлення, яке після додавання етанолу стає фіолетовим, а потім — синім; аргентум нітрат осаджує з водного розчину сіль аргентуму білого кольору, купрум (ІІ) сульфат осаджує з водно-піридинового розчину фіолетову сіль купруму, при взаємодії з кобальт (ІІ) нітратом утворюється комплексна синьо-фіолетова сіль. Кількісно визначають методом аргентометрії в піридині (індикатор — тимолфталеїн).

Фармакологічна група. N05C A01 — снодійні препарати.

Фармакологічні ефекти. Снодійна, седативна, протисудомна, наркотична дія.

Застосування. Безсоння, судомний синдром (див. Епілепсія, Протиепілептичні препарати).

Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных средств. — М., 2004; Машковский М.Д. Лекарственные средства. — М., 2005; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів. — Донецьк, 2000; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed. — № I. — 2001.


Інші статті автора