ХРОНОФАГИ в діяльності спеціалістів фармації

ХРОНОФАГИ в діяльності спеціалістів фармації (грец. сhronos — час, phagos — поглинати) — це фактори, що тимчасово зупиняють процес діяльності спеціалістів фармації або перешкоджають та унеможливлюють подальше її виконання. Відповідно до теорії тайм-менеджменту, пріоритетним завданням (для спеціаліста фармації) є виявлення сутності та мінімізація впливу або абсолютне подолання Х., що спричиняють нераціональну витрату часу протягом робочого періоду. Перелік найтиповіших Х. складено 1984 р. Л. Зайвертом, одним з німецьких дослідників тайм-менеджменту. Під впливом факторів зовнішнього середовища відбуваються також зміни в переліку Х., що викликають у діяльності спеціалістів фармації значні витрати робочого часу, зокрема появу техногенних Х., — перепон, що тимчасово зупиняють процес діяльності у зв’язку з використанням технічних засобів або пристроїв науково-технічного прогресу, напр., зловживання телевізором, перегляд засобів масової інформації, інтернет-ресурсів (ICQ, чати-форуми, блоги, соціальні мережі, електронна пошта, комп’ютерні ігри, купівля товарів у режимі он-лайн та ін.). Вони є одночасно і засобом боротьби з витратами робочого часу, і значним Х. Найбільш розповсюдженими Х. у діяльності спеціалістів фармації визнані: телефонні дзвінки та справи особистого характеру в робочий час; неефективна праця з документацією; відсутність самоорганізації та самодисципліни, недотримання внутрішнього розпорядку фармацевтичного закладу і графіка роботи (доопрацювання завдань вдома, понаднормова робота); виконання роботи, що не є властивою для кваліфікації спеціаліста; неефективні наради; обговорення складних питань без попередньої підготовки; спроба зробити кілька справ одразу; заміна справи, що вирішується по телефону, особистою зустріччю; невміння довести справу до завершення та синдром «відкладання справ на подальше»; недостатній контроль з боку керівництва за виконанням роботи; недосконале планування робочого часу; невміння розставляти пріоритети; слабка мотивація праці персоналу.

За впливом Х. класифікують на внутрішні (зумовлені індивідуальними особливостями спеціаліста як особистості) та зовнішні (зумовлені впливом інших людей). Х. внутрішні: відсутність мети; невміння планувати власний час; відсутність самоорганізації та самодисципліни; неправильна оцінка термінів і обсягів робіт; невміння розставляти пріоритети в роботі; звичка робити все відразу; нераціональне планування робочого простору та робочого місця, організаційної техніки; звичка повністю покладатися на пам’ять; невміння відмовляти; бажання завжди бути корисним і допомагати всім; зайва товариськість; природна повільність; природна неуважність; нестача відпочинку (постійний сонливий стан); побоювання невдач та невпевненість у власних силах; перфекціонізм; надмірна самовпевненість; зверхорганізованість; зверхактивність (метушливість); техногенні Х., надмірна перевірка оновлення інформації (пошта, повідомлення, чати, блоги, форуми тощо) на сайтах; веб-серфінг; звичка палити; часті кава-брейки тощо. Х. зовнішні: виконання роботи, не властивої кваліфікації спеціаліста; неефективні наради; недостатній контроль з боку керівництва за виконанням роботи; очікування різного роду; тривалі переміщення; незаплановані та вимушені перерви у роботі тощо. За ступенем контролю Х. класифікують на контрольовані (витрати часу на підготовку до роботи; Х. техногенні, звичка палити; часті кава-брейки тощо) та неконтрольовані (наради; очікування тощо). За ступенем прогнозованості Х. класифікують на прогнозовані (тривалі переміщення) та непрогнозовані (вимушені перерви у роботі).

Методами вивчення витрат робочого часу спеціалістів фармації, що виникли під впливом Х., є: фотографія робочого часу; самофотографія; хронометраж; фотохронометраж. Найбільш розповсюдженими методами боротьби з впливом Х. є система Б. Франкліна, ведення щоденника часу, діаграма Г.Л. Ганта, ситуаційний аналіз, метод «Альпи», принцип В. Паретто, АВС-аналіз, аналіз за принципом Д.Д. Ейзенхауера, система обліку часу О.О. Любіщева тощо.

Захаренко Г. Тайм-менеджмент. — СПб., 2004; Толочко В.М., Артюх Т.О., Кайдалова А.В., Шишкіна І.В. Дослідження впливу хронофагів на якість професійної діяльності уповноваженої особи фармацевтичних підприємств // Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. — 2011. — № 2(16).


Інші статті автора