ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ РЕЦИКЛІНГ

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ РЕЦИКЛІНГ (англ. waste treatment — заново в обігу) — процес управління рухом відходів, що виникають при розробленні ЛП; закупівлі АФІ, основних, допоміжних і пакувальних матеріалів; виробництві, складуванні, транспортуванні, пакуванні, дистрибуції та реалізації ЛП, виробів медичного призначення, парафармацевтичної продукції та лікувальних косметичних засобів; їх споживанні чи використанні кінцевими споживачами, а також пов’язаних із рухом інформаційних і фінансових потоків з метою підвищення ефективності захисту довкілля від забруднення та оптимізації витрат на управління відходами, які виникають протягом усього життєвого циклу фармацевтичної продукції. Мета Ф.л.р. містить: економічну (зниження логістичних витрат, пов’язаних з управлінням фармацевтичними відходами, та підвищення ефективності логістичного обслуговування учасників логістичної фармацевтичної системи різних рівнів); соціальну (створення умов безпечного виробництва, споживання чи використання фармацевтичної продукції та піклування про здоров’я населення); екологічну (захист довкілля від забруднення фармацевтичними відходами й поліпшення екологічної ситуації на різних рівнях). Функції Ф.л.р.: управління відходами, їх транспортуванням і тимчасовим зберіганням; управління переробкою та утилізацією відходів і створенням переробних підприємств, тобто управління екологічною безпекою. До об’єктів Ф.р.л. належать відходи АФІ, основних, допоміжних і пакувальних матеріалів; некондиційна, фальсифікована, контрафактна й конфіскована фармацевтична продукція, а також фармацевтична продукція, термін придатності якої минув.

Операціями з управління відходами на ФП є збирання, переробка та зберігання або їх видалення з подальшим контролем за місцями видалення: збирання відходів (діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи їх сортування з метою подальшої утилізації чи видалення); їх переробка (здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення); зберігання (тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах до їх утилізації або видалення); утилізація (процес використання відходів як вторинних матеріальних або енергетичних ресурсів, унаслідок якого можливе отримання подібної (з паперу — папір, з пляшок — пляшки) або нової продукції); перевезення (переміщення небезпечних відходів від місць їх утворення чи зберігання до місць обробки, утилізації або на полігон твердих побутових відходів); видалення (будь-яка операція з відходами, що призводить до рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання (утилізація органічних речовин, поховання в землю чи складання на землю; скидання на спеціально обладнані санкціоновані місця; біологічна обробка; фізико-хімічна обробка; зберігання в очікуванні подальших операцій тощо)); захоронення (остаточне розміщення відходів після їх видалення у спеціально відведених місцях таким чином, щоб їх довгостроковий шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров’я населення не перевищував установлених норм); знешкодження (зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічної, фізико-хімічної чи біологічної обробки); розміщення (зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах).

Логістичний ланцюг процесу поводження із фармацевтичними відходами — це лінійно-підпорядкована множина фізичних і юридичних осіб, які безпосередньо беруть участь у поводженні з фармацевтичними відходами від моменту їх утворення до переробки. Упровадження Ф.л.р. сприяє скороченню джерел утворення фармацевтичних відходів, зменшенню обсягів відходів, покращанню переробки (повернення у виробничий ланцюг), захоронення чи їх спалювання.

Сагайдак-Нікітюк Р.В. Логістика управління відходами фармацевтичної галузі: Моногр. — Х., 2010; Сергеев В.И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. — М., 2006; Dyckhoff H., Lackes R., Reese J. Supply Chain Management and Reverse Logistics. — Berlin, 2003; Prahinski C., Kocabasoglu C. Empirical research opportunities in reverse logistics chains // the International journal of Management Science. — 2005. — Vol. 34; Stock J., Speh T., Shear H. Many happy returns // Harvard Busness Review. — 2002. — Vol. 80, № 2.


Інші статті автора