ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КЛАСТЕР

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КЛАСТЕР (англ. Cluster — скупчення, пучок) — це галузево-територіальне добровільне об’єднання суб’єктів виробництва, дистрибуції та реалізації ЛП, науки й освіти, що забезпечують і здійснюють цілеспрямовану діяльність із розроблення, виробництва й просування на внутрішні та зовнішні ринки конкурентних ЛП на підставі механізмів приватно-державного партнерства з метою забезпечення населення якісною фармацевтичною продукцією за доступною ціною та соціально-економічного розвитку й покращання екологічного стану регіону і країни в цілому.

До потенційних учасників Ф.л.к. доцільно відносити: фармвиробників, фармдистриб’юторів, аптечні заклади (аптеки, фарммаркети тощо); науково-дослідні інститути (НДІ) (розроблення інноваційних ЛП, створення та відтворення субстанцій тощо); аналітичні лабораторії, доклінічні й клінічні бази в усіх сферах сучасної медицини; галузеві ВНЗ; центри сертифікації та валідації; венчурні фірми; організації, які надають транспортні й складські послуги; центри з переробки фармацевтичних і медичних відходів; інфраструктурні галузі (фінансові, страхові, інформаційні, економіко-правові); виробників медичної техніки, фармацевтичного обладнання, субстанцій, пакувальних і допоміжних матеріалів; органи влади (обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування); фармацевтичні та логістичні асоціації; спеціалізовані підприємства (заклади охорони здоров’я, ветеринарні лікарні й аптеки, косметичні та стоматологічні салони тощо). Кластероутворювальним елементом виступає ВНЗ або НДІ. Усі учасники Ф.л.к. підтримують один одного, взаємодоповнюють та підсилюють конкурентні переваги. Структура Ф.л.к. наведена на рис. 1.

111

У створених Ф.л.к. з’являються реальні можливості об’єднання компетенції та досвіду провідних фармвиробників, оптових фармацевтичних фірм, виробників медичної техніки й фармацевтичного обладнання, галузевих НДІ і ВНЗ і органів влади (як координатора процесу розвитку Ф.л.к.) (рис. 2).

2222

Фінансування заходів із розвитку й удосконалення Ф.л.к. може здійснюватися з бюджетних (фінансування з регіонального та місцевого бюджету для покращання його інфраструктури і з Державного бюджету — на проведення науково-дослідних робіт) і позабюджетних джерел: бюджетні витрати (інвестиції в будівництво суб’єктів фармацевтичної галузі та реалізацію дослідницьких проектів, при цьому може враховуватися спільне фінансування на підставі взаємодії держави й бізнесу). Інструменти розвитку Ф.л.к. наведені в таблиці.

4444

Основною перевагою Ф.л.к. є різна спеціалізація компаній, що входять до його складу, великий потенціал для отримання державної підтримки, розроблення інноваційних ЛП і впровадження їх у виробництво. Кластери ефективно сприяють підвищенню конкурентоспроможності завдяки ефекту синергії, коли значущість цілого перевищує суму складових частин (рис. 3).

3333

Соколенко С.І. Стратегія конкурентоспроможності економіки України на основі інтеграційних систем — кластерів. — Севастополь, 2006; Kapuscihksi M., Koszarek M., Listwon M., Sztuka S. Strategia Rozwoju Zachodnlopomorskiego Klastra Drzew-no-Meblarskiego. — Gdansk, 2007; Matusiak К.В. Innowacje і transfer technologii. Siownik pojec. — Wbrszawa, 2005; Porter M.E., Kramer M.R. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. — Harvard, 2006; Sandra M. Pollution Prevention Measures for Unwanted Pharmaceuticals. — Gualtero, 2005.


Інші статті автора