ТРИОЛЕЇН

ТРИОЛЕЇН, Triolein (CAS 122-32-7); хім. назва — 2,3-bis[[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy]propyl (Z)-octadec-9-enoate; син.: Captex GTO, glycerol trielaidate, glyceryl trioleate, 9-octadecenoic acid-1,2,3-propanetriyl ester, olein, 1,2,3-propanetriyl tris((E)-9-octadecenoate), trielaidin; trielaidoylglycerol, 1,2,3-tri(cis-9-octa-decenoyl)glycerol — прозора, безбарвна чи жовтуватого кольору масляниста рідина без смаку та запаху.

C57H104O6                                           Мол. м. 885,43

Triolein.eps

Одержують шляхом етерифікації фракціонованих жирних кислот, головним чином олеїнової кислоти і гліцеролу. Властивості: Tкип — 235–240 °C; Tзайм — 330 °С; Tпл — 5–48 °C; густина — 0,915 г/см3; вміст вільних жирних кислот — 40,1%; йодне число — 80–100; пероксидне число — 42, nD20 — 1,4676, nD60 — 1,4561, питома вага — 0,9 (при 25 °С); в’язкість кінематична — 74 мм2/с (при 25 °С); розчиняється у хлороформі, етері, тетрахлориді вуглецю, повільно розчиняється в 95% етанолі, практично не розчиняється у воді. Несумісний із сильними окиснювачами, під впливом сильних кислот та основ гідролізується.

Використовують у фармацевтичній технології як солюбілізатор і розчинник у складі ін’єкційних розчинів, у т.ч. пролонгованої дії, напр. ін’єкцій цитарабіну та мультивезикулярних ліпосомальних ін’єкцій морфіну сульфату; як складова кишково-розчинної оболонки для захисту АФІ від деградації ліпазою підшлункової залози. Також входить до засобів особистої гігієни як солюбілізатор, пом’якшувач та регулятор в’язкості.

Т. є стабільною, проте чутливою до впливу повітря, вологи та світла речовиною. Зберігають у щільно закритих контейнерах у сухому місці при температурі 2–8 °C.

Gupta Y. Transferrin-conjugated solid lipid nanoparticles for enhanced delivery of quinine dihydrochloride to the brain // J. Pharm. Pharmacol. — 2007. — № 59; Zhang Z. Polycation nanostructured lipid carrier, a novel nonviral vector constructed with triolein for efficient gene delivery // Biochem. Biophys. Res. Commun. — 2008. — № 370.


Інші статті автора