ЧЕКМАН Іван Сергійович

ЧЕКМАН Іван Сергійович (04.10.1936, с. Чаньків Хмельницької обл.) — визнаний вчений-фармаколог, доктор медичних наук (1973), професор (1976), член-кореспондент НАН (1991) і АМН (1993), лауреат Державної премії України (1986), заслужений діяч науки і техніки України (1991), завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1972–2016); професор кафедри фармакології Київського медичного університету УАНМ (з вересня 2016).

Chekman.tifЗакінчив Тернопільський медичний інститут (1961).

Працював: головний лікар дільничної лікарні у Волочиському районі Хмельницької обл. (1961–1963); аспірант (1963), асистент (1966), доцент (1969), завідувач (1972–2014) кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2014 по 2016 — кафедри фармакології), одночасно директор Київського науково-дослідного інституту фармакології і токсикології МОЗ України (1987–1991). Один із засновників (разом із професором Д.С. Волохом та професором Ю.І. Губським) фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця (1998–1999).

Напрями наукових досліджень: вивчення загальної, спеціальної, клінічної та радіаційної фармакології, фармації, а також токсикології й фітотерапії та нових напрямків: фізико-хімічна фармакологія, квантова фармакологія й нанофармакологія.

Наукові здобутки: установив провідну роль комплексоутворення ЛП з компонентами біомембран як тригерного механізму первинного фармакологічного ефекту серцево-судинних, нейротропних і метаболітних ЛП. На основі встановленої теоретичної закономірності здійснено синтез хімічних речовин нестероїної структури з кардіотонічною активністю (суфан, карбіцил, глюкамакс, яктон). Установив, що ефірні масла мають властивість утворювати комплекси з ксенобіотиками, зменшувати їх токсичність та виводити з організму; запропонував композиції ефірних масел для застосування в клінічній практиці. Отримав оригінальний препарат рослинного походження — карбюлозу, що виводить радіонукліди, нітрати і солі важких металів й нітратів з організму. Розраховані енергетичні характеристики молекул серцево-судинних, медіаторних, метаболітних препаратів. Встановлено, що специфічна активність медикаментів зумовлена розміщенням реакційних центрів в їх молекулі, величиною заряду на атомах, енергією між’ядерної взаємодії. На основі біокисних метал-силікатних сполук розроблені препарати для дезинфекції, дезактивації та ідентифікації різних хімічних речовин. Автор понад 1075 наукових праць, у т.ч. 42 монографій, 14 довідників, 24 підручників, 7 посібників для студентів, 3 словників, 27 методичних рекомендацій, 79 патентів. Підготував 23 доктори і 51 кандидата медичних наук.

Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1986); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2000).

Основні праці: Неотложная помощь в педиатрии. — К., 1976 (співавт.); Биологические аспекты координационной химии. — К., 1979 (співавт.); Осложнения фармакотерапии. — К., 1980; Фармакотерапия в педиатрии. — К., 1980 (співавт.); Фармакология кардиоактивных средств в раннем онтогенезе. — Ташкент, 1982 (співавт.); Неотложные состояния у детей. — К., 1983 (співавт.); Ліки сьогодні і завтра. — К., 1984; Физическая химия и клиническая фармакология сердечных гликозидов. — К., 1985 (співавт.); Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. — К., 1986, 1987 (співавт.); Фармакология кардиотонических средств. — М., 1988 (співавт.); Термины в фармакологии и фармации: Словарь. — К., 1989 (співавт.); Экологическая фармакология. — К., 1989 (співавт.); Биохимическая фармакодинамика. — К., 1990; Рецептурный справочник врача. — К., 1981–2003, 8 видань (співавт.); Фитонциды в медицине. — К., 1990 (співавт.) Рецептурный справочник врача-эндокринолога. — К., 1990 (співавт.); Магний в медицине. — Кишинэу, 1992 (співавт.); Микросомальная ферментная система организма. — К., 1996 (співавт.); Экспериментальная и клиническая фармакология. — Краснодар, 1996 (співавт.); Медицина дитинства. — К., 2004 (співавт.); Фармакологія: Підручник (1980–2007, 10 видань, 4 мовами) (співавт.); Очерки средств метаболической терапии. — М., 2003 (співавт.); Клінічна фітотерапія. — К., 2003, 2007; Кардиопротекторы. — К., 2005 (співавт.); Справочник безрецептурных препаратов. — Х., 2004–2008, 5 видань (співавт.); Pharmacology (text book). — Vinnytsya, 2006 (співавт.); Магнійвмісні препарати: фармакологічні властивості, застосування. — Запоріжжя–К., 2007 (співавт.); Родина Нобелів. — К., 2007; Никотинамид. — К., 2008 (співавт.); Спортивная фармакология и диетология. — М.–СПб.–К., 2008 (співавт.); Study guide for the practical classes course Pharmacology. — Zaporozhye, 2008 (співавт.); Общая рецептура (учебник). — Кишинэу, 2008 (співавт.); Метаболитные и метаболитнотропные препараты в системе кардио- и органопротекции. — К., 2009 (співавт.); Фармакологія (підручник, співавт.). — Вінниця, 2009 (співавт.); Фармакология. Руководство к практическим занятиям. — М., 2009 (співавт.); Клиническая фармация: учебное пособие. — Х., 2009 (співавт.); Остеоартроз: Генез, діагностика, лікування. — К., 2009 (співавт.); Кардиотонические стероиды. — Х., 2009 (співавт.); Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність. — К., 2009 (співавт.); Фармакологія (посібник для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету. — Запоріжжя, 2010 (співавт.); Побічні реакції серцево-судинних засобів: навчальний посібник. — Запоріжжя, 2010 (співавт.); Фармакология спорта (учебник). — К., 2010 (співавт.); Дерматофармакология. — Х., 2010 (співавт.); Clinical pharmacy (educational and methodological manual): manual for students of higher schools. — Kharkiv: NUPh Golden Pages, 2010 (співавт.); Нанофармакологія. — К., 2011; Нестероїдні протизапальні препарати: ефективність, доступність і прийнятність для пацієнта. — К., 2011 (співавт.); Основи наномедицини. — К., 2011 (співавт.); Глосарій з нанонауки: англо-укр.: навч.-метод. посіб. English-Ukrainian glossary of nanoscience terms: reference guide. — К., 2011 (співавт.); Нанонаука, нанобіологія, нанофармація. — К., 2012 (співавт); Природні нанострукутри та наномеханізми. — К., 2012 (співавт.); Вода — источник жизни: монография. — Х., 2012 (співавт.); Квантова фармакологія. — К., 2012; Вода — источник жизни. — Х., 2012 (співавт.); Фармакология. Руководство к практическим занятиям. — Краснодар, 2012 (співавт.); Озон и озонотерапия. — Х., 2013 (співавт.); Аэрозоли — дисперсные системы. — Х., 2013 (співавт.); Англо-український словник-довідник з нанонауки. English-Ukrainian nanoscience reference guide. — К., 2013 (співавт.); Історія лікознавства. — К., 2014; Аминокислоты — наноразмерные молекулы: клинико-лабораторные исследования / Х., 2014 (співавт.); Фармакология: учебник (на румынском языке). — Кишинэу, 2014 (співавт.); ОТС: Ответственное самолечение. Справочник безрецептурных препаратов [ред. Зупанец И.А., Чекман И.С.] (6 изданий). — К., 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2014; Геріатрична фармакологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Київ–Запоріжжя, 2015 (співавт.); Загальна фармакологія: підручник. — Запоріжжя–Київ, 2016 (співавт.); Вчителі. Учні. Однодумці. — К., 2016.

Богданов В.Л. 70-річчя члена-кореспондента НАН України І.С. Чекмана // Вісн. НАН України. — 2006. — № 10; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів НМУ імені О.О. Богомольця (1841–2006) / За ред. В.Ф. Москаленко, І.М. Полякової. — К., 2006.