САПОНІТ

САПОНІТ, Saponite (CAS 1319-41-1), EINECS № 215-289-0; син.: Afrodit; aluminum-saponite; auxite; cathkinite; ferroan saponite; griffithite; licianite; lucianite; piotine; zebedassite — природна глина монтморилонітової групи (гідратований алюмосилікат), багата на магній — становить порошок дрібнозернистих кристалів колоїдного розміру від білого до кремового кольору, жирних або мильних на дотик, що набухають при додаванні води. Мінерал має приблизну емпіричну формулу, що пов’язано з коливанням у катіонному заміщенні. Приблизний склад С.: SiO2 — 39,6–54,7%, Al2O3 — 3,9–10,2%, MgO — 15,8–33,3%, Fe2O3 — 0,2–12,0%, FeO — 0–7,8%, CaO — 0–2,9%, Na2O — 0–0,7%, K2O — 0–0,3%, TiO2 — 0–0,4%, MnO — 0–0,3 H2O + (структурна вода OH) — 4,2–12,0, H2O-(гідратаційна вода) — 7,2–17,4.

(Ca0.5Na)0.3(Mg,Fe2+)3(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O

Мол. м. ≈480

С. отримують із родовищ у різних місцях по всьому світу, має такі властивості: щільність (істинна) — 2,67 г/cм3, кристалічні дані: моноклінний: a — 5,3, b — 9,14, c — 16,9, β≈97о; твердість (за шкалою Мооса) — 1–2; вологовміст ≈13,7% втрати води при ≤150°C; ≈6,9% втрати води при >150°C. С. здатний набухати з низькою катіонообмінною здатністю, а при змішуванні з водою проявляє тиксотропні властивості, аналогічні бентоніту, адсорбує АФІ завдяки катіонному обміну, що може спричинити зниження швидкості їх розчинення та всмоктування.

С. використовують у фармацевтичних препаратах як адсорбент, агент, що підвищує в’язкість, суспендуючий агент або емульгатор типу о/в, є корисним як структурний компонент у напівтвердих косметичних і медичних продуктах; не виявляє гострої токсичної дії. Однак він може містити невелику кількість кристалічного кремнезему — кварцу, який може несприятливо впливати на дихальну систему. Пил С. може викликати подразнення дихальних шляхів і очей. Контакт із цим матеріалом може спричиняти висихання шкіри. Тому при роботі з С. рекомендують застосовувати захисні окуляри, рукавички та респіратори. С. використовують при розробці шлунково-кишкових рентгенівських контрастних речовин і препаратів, призначених для пролонгованої доставки у ШКТ.

С. при контакті із фтористоводневою кислотою виділяє тепло, стабільний. Зберігається у прохолодному сухому місці.

Подібні властивості мають: атапульгіт, бентоніт, каолін, гекторіт, магнієвий алюмосилікат, тальк.

Aguzzi C. Use of clays as drug delivery systems: possibilities and limitations // Appl. Clay. Sci. — 2007. — Vol. 36. — № 1–3; Akalin E. Adsorption and interaction of 5-fluorouracil with montmorillonite and saponite by FT-IR spectroscopy // J. Mol. Struct. — 2007. — Vol. 834–836, p. 477–481; Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Toxicology. — Vol. 6. — 4th edn. — NY, 1994; Lopez-Galindo A. Compositional, technical and safety specifications of clays to be used as pharmaceutical and cosmetic products // Appl. Clay. Sci. — 2007. — Vol. 36. — № 1–3; Vico L.I., Acebal S.G. Some aspects about the adsorption of quinoline on fibrous silicates and patagonian saponite // Appl. Clay. Sci. — 2006. — Vol. 33. — № 2; Viseras C., Lopez-Galindo A. Characteristics of pharmaceutical grade phylosilicate powders // Pharm. Dev. Technol. — 2000. — Vol. 5. — № 1; Viseras C. Uses of clay minerals in semisolid health care and therapeutic products // Appl. Clay. Sci. — 2007. — Vol. 36. — № 1–3.


Інші статті автора