ПСИХІКА

ПСИХІКА (др.-грец. ψυχή — дихання, душа) — складне поняття в філософії, психології та медицині; особлива сторона життєдіяльності тварин і людини та їх взаємодії з навколишнім середовищем; здатність активного відображення реальності чи сукупність душевних процесів і явищ (сприйняття інформації, суб’єктивні відчуття, емоції, пам’ять тощо).

П. — продукт діяльності кори великих півкуль головного мозку, що полягає у відображенні об’єктивної дійсності в ідеальних образах, на підставі яких регулюється життєдіяльність організму. Ця діяльність називається вищою нервовою діяльністю. Психічне відображення світу людиною пов’язане з його суспільною природою, воно опосередковується суспільно виробленими знаннями. П. як відображальна здатність є також у тварин. Але вищою формою П. є свідомість людини, що виникла у процесі суспільно-трудової практики. Свідомість нерозривно пов’язана з мовою. Завдяки свідомості людина довільно регулює свою поведінку. Свідомість не фотографічно відображає явища дійсності. Вона розкриває об’єктивні внутрішні зв’язки між явищами. Змістом П. є ідеальні відображення об’єктивно існуючих явищ. Але ці відображення виникають у різних людей своєрідно і залежать від знань, досвіду, потреб, інтересів, психічного стану тощо. Інакше кажучи, П. — це суб’єктивне відображення об’єктивного світу. Однак суб’єктивний характер відображення не означає, що це відображення неправильне; перевірка суспільно-історичною та особистою практикою забезпечує об’єктивне відображення навколишнього світу. Отже, П. — це суб’єктивне відображення об’єктивної дійсності в ідеальних образах, на підставі яких регулюється взаємодія людини із зовнішнім середовищем. П. містить не лише психічні образи, але й позаобразні компоненти — загальні ціннісні орієнтації особистості, зміст і значення явищ, розумової дії. П. властива людині й тваринам. Однак П. людини як вища форма П. позначається ще й поняттям «свідомість». Але поняття П. ширше, ніж поняття свідомості, тому що П. містить сферу підсвідомості й надсвідомості («Над-Я»).

Малоштан Л.М., Рядних О.К., Жегунова Г.П. та ін. Фізіологія з основами анатомії людини: Учеб. / За ред. Л.М. Малоштан. — Х., 2002; Словарь физиологических терминов / Отв. ред. О.Г. Газенко. — М., 1987; Физиология человека / Под ред. Т.И. Косицкого. — М., 1986.


Інші статті автора