ПАРОФАЗНИЙ АНАЛІЗ

ПАРОФАЗНИЙ АНАЛІЗ — метод визначення складу рідин (або твердих тіл), що базується на хімічному аналізі одержаних летких похідних, які легко переходять у газову фазу. Найчастіше газову фазу аналізують методом газової хроматографії, рідше — атомно-абсорбційним методом та ін. В основу П.а. покладено процес екстракції летких компонентів досліджуваного зразка газом (повітрям, нітрогеном, гелієм та ін.) у статичних (порціями екстрагенту) або динамічних (безперервним потоком екстрагенту) умовах. Найбільш широко П.а. використовують для визначення органічних домішок у питній воді, природних та стічних водах, харчових продуктах, пакувальному матеріалі, полімерах, фармацевтичних та косметичних препаратах, а також у практиці лабораторного експрес-аналізу біологічних рідин (крові, сечі) живих організмів при визначенні летких отрут.

Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія. — К., 1995; Химическая энциклопедия. — М., 1992. — Т. 3.


Інші статті автора