ПАРАЗИТОЛОГІЯ

ПАРАЗИТОЛОГІЯ (грец. parasitos — нахлібник, дармоїд + logos — слово, учення) — біологічна наука, що вивчає явища паразитизму, життя паразитів і захворювання, спричинені ними.

До завдань П. входить також розроблення наукових основ боротьби з паразитами і хворобами, спричиненими ними, а також методів запобігання останнім. П. підрозділяється на загальну, медичну, ветеринарну і сільськогосподарську. Загальна П. вивчає загальні закономірності паразитизму, медична — паразитів людини, ветеринарна — паразитів домашніх і промислових тварин, сільськогосподарська — паразитів рослин. Найбільшого значення в П. надають всебічному вивченню самих паразитів. Вивчається їх анатомія, гістологія, біохімія, фізіологія, екологія й специфіка циклів розвитку, розробляється систематика. Значних успіхів досягнуто у вивченні ультраструктури паразитів. Проводяться дослідження змін, що виникають у тканинах паразитів і їхніх живителів унаслідок застосування протипаразитарних препаратів. Це особливо важливо для з’ясування механізму дії протипаразитарних препаратів, ступеня деструктивних процесів, що відбуваються в організмі паразита при їх застосуванні та ін. З’ясування ефективності дії препаратів, а також оборотності виникаючих змін при їх впливі необхідно для обґрунтованого впровадження в практику нових ЛП. П. вивчає також складні взаємини в системі паразит — живитель, що мають загальнобіологічний інтерес. При цьому широко використовуються методи різних біологічних дисциплін: зоології, ботаніки, екології, фізіології, біохімії, імунології та ін.

БМЭ. — М., 1982. — Т. 18; Медична паразитологія / З.О. Служинська, І.І. Семків, Я.В. Матвієнко та ін. — Л., 1999; Паразитарные болезни человека / Е.А. Шабловская, И.К. Падченко, М.Н. Мельник и др. — К., 1984.


Інші статті автора