ПАНКУРОНІЮ БРОМІД

Панкуронію бромід (Pancuronii bromidum), 1,1′-3α,17β-діацетокси-5α-андростан-2β,16β-ілен)біс(1-метилпіперидину) дибромід.

С35Н60BrN2O4                                                Мол. м. 733

Pancuronii bromidum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий кристалічний порошок, гігроскопічний, дуже легко або легкорозчинний у воді, легкорозчинний в етанолі, практично нерозчинний в ефірі, [α]20D = від +38˚ до +42˚ (3% водний розчин). Зберігають у герметично закупореній тарі, в захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом ТШХ; за характерними реакціями на броміди. Кількісно визначають неводним титруванням в оцтовому ангідриді з потенціометричним фіксуванням кінцевої точки титрування.

Фармакологічна група. M03A C01 — міорелаксанти недеполяризуючі.

Фармакологічні ефекти. Міорелаксивна дія, порушує нервово-м’язову провідність.

Застосування. Проведення різного типу хірургічних операцій, у т.ч. при операціях на серці, а також при акушерсько-гінекологічних втручаннях (див. Антихолінергічні препарати).

Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных средств. — М., 2004. — С. 296; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Editior A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001. — № 1.


Інші статті автора