ПАНЕЛЬ

Панель — один із методів маркетингових досліджень (див. Маркетингові дослідження), що передбачає збір даних у однієї групи опитуваних, який повторюється через рівні проміжки часу. Таким чином, П. — це вид безперервної вибірки. Вона дозволяє зафіксувати зміни спостережуваних величин, характеристик. Панельне дослідження використовують при вивченні думок споживачів певної групи за будь-який проміжок часу, коли визначаються їх потреби, звички, смаки, рекламації. Недоліками використання П. є: «смертність» П., що виявляється в поступовій відмові учасників від співпраці або переході в іншу споживчу категорію, й «ефект П.», що полягає у свідомій або несвідомій зміні способу поведінки учасників, які знаходяться під тривалим контролем. П. має такі ознаки: предмет і тема дослідження сталі; збір даних повторюється через рівні проміжки часу; стала (з певними обмовками) сукупність об’єктів дослідження — заклади торгівлі, виробничі підприємства, споживачі. Розрізняють три види П.: торгова, споживча, спеціальні форми. Споживча П. базується на методі опитування. Аптеки відносять до спеціальних форм П. За допомогою споживчої П. можна отримати таку інформацію: кількість фармацевтичного товару, який купується сім’єю; розміри фінансових витрат на придбання ліків; частка ринку основних виробників фармацевтичної продукції; ціни, яким надається перевага, види упаковок, види товарів, види аптечних закладів; різниця у поведінці споживачів, які належать до різних соціальних верств, що проживають у різних регіонах, містах різної величини; спеціальний аналіз «вірності марці», зміни марок, дієвість різних заходів маркетингу та ін. Панельне дослідження таких показників, як частка ринку окремих ЛП або їх діючих речовин, частка ринку вітчизняних та іноземних виробників фармацевтичних товарів, зростання обсягів продажу, рейтинг компаній на ринку та ін. постійно використовуються ФП для координації своєї діяльності.

Мнушко З.Н., Діхтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008; Полторак В.А. Маркетинговые исследования: Методы и технология. — Днепропетровск, 1998.


Інші статті автора