АДИНАМІЯ

АДИНАМІЯ (грец. adynamia — безсилля) — різка втрата сил, виражена м’язова слабість; хворобливий стан, що проявляється значною кволістю, неспроможністю рухатися тощо. Може бути наслідком атрофії м’язової системи, що виникає при тривалій нерухомості, голодуванні, виснажливих інфекційних хворобах, хронічних інтоксикаціях, кахексії різного походження (напр. при злоякісних пухлинах, тяжкому тиреотоксикозі, ураженнях гіпофіза), при переродженнях м’язів унаслідок патологічних процесів у спинному мозку, периферичних нервах, при деяких міопатіях, а також при вікових змінах організму. Інша причина А. — порушення специфічних біохімічних і біофізичних процесів, що лежать в основі скорочення м’язових волокон. До таких порушень призводять грубі зміни електролітного балансу всередині м’язового волокна і в міжклітинному середовищі (головним чином іонів К+, Na+, Са2+), що спостерігається при недостатності кори надниркових залоз, первинному гіперальдостеронізмі та при деяких інших ендокринних захворюваннях. Порушення скорочувального процесу можуть бути пов’язані з блокуванням нервово-м’язової передачі (при міастенії). А. може виникнути при розладах центральних відділів моторної іннервації: ураженнях мозочка, рухових зон кори великих півкуль, провідних шляхів. Вона супроводжує глибоку гіпоксію, шок, кому та інші тяжкі патологічні стани різного походження. Нерідко виникнення А. зумовлено поєднаною дією декількох патогенних факторів. Залежно від причини А. може бути повністю оборотна без втручання ззовні (напр. А. при різкому м’язовому стомленні) або вимагає спеціального лікування. За наявності значних структурних змін А. може стати незворотною.

Словарь физиологических терминов / Отв. ред. акад. О.Г. Газенко. — М., 1987; Українська радянська енциклопедія. В 12 т. / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К., 1974–1985; Фізіологія з основами анатомії людини: Підруч. / Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова та ін.; за ред. Л.М. Малоштан. — Х., 2003.


Інші статті автора