ПАКУВАННЯ

ПАКУВАННЯ — комплекс способів та заходів, призначених для захисту ЛП від впливу негативних факторів навколишнього середовища, пошкоджень та втрат, які включають усі технологічні стадії та операції, що містять заповнення пакувального матеріалу (первинного, вторинного) та маркування, яким підлягає проміжна (розфасована або нерозфасована) продукція, перш ніж вона стане готовою.

Виробництво лікарських засобів: належні правила і контроль якості. МВ 64У-1–97 / За ред. проф. М.О. Ляпунова. — К., 1997.