ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ — будь-які матеріали, що використовують при пакуванні ЛП, крім будь-якої транспортної тари для транспортування або відвантаження. П.м. поділяються на первинні та вторинні залежно від того, призначені вони для безпосереднього контакту з ЛП чи ні. Однією з найважливіших вимог до П.м. є захист ЛП від впливу світла, атмосферної вологи, кисню повітря, мікробного забруднення, зручність застосування. Застосування оптимальних П.м. є основним шляхом запобігання зниженню якості ЛП та іншої фармацевтичної продукції при зберіганні й транспортуванні. П.м. не повинні містити канцерогенні й токсичні речовини, бути газо- й вологонепроникними, мати хімічну індиферентність до ЛП, стійкість до температурного і механічного впливу, світлонепроникними і бар’єростійкими до мікроорганізмів. Вони повинні бути здатними з’єднуватися з іншими матеріалами за допомогою клею або термічної обробки, а П.м. з паперу та картону — мати однорідний колір, гладку і чисту поверхню.

Зіменковський А.Б., Пономаренко В.М., Піняжко О.Р. та ін. Базовий термінологічний глосарій за програмою з клінічної фармації / За наук. ред. В.М. Пономаренка. — Львів–К., 2004; Технология лекарственных форм: В 2 т. — Т. 2 / Под ред. Л.А. Ивановой. — М., 1991.


Інші статті автора