ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА (англ. Cost — платити) — витрати, пов’язані з виконанням логістичних функцій (закупівля, транспортування, складування, реалізація ЛП, рециклінг фармацевтичних відходів, оплатою праці персоналу, задіяного в управлінні потоковими процесами, утриманням логістичної інфраструктури (у тому числі — створення умов холодового ланцюга), а також витрат на управління даними про потокові процеси. Л.в. ФП утворюються впродовж усього циклу переміщення потоків як усередині ФП, так і за його межами. У розвинутих країнах Л.в. становлять у середньому 12% валового національного продукту, в Україні — 30–35% ВВП. Структура Л.в. на прикладі США наведена в табл. 1.

Таблиця 1. Сучасна структура логістичних витрат у галузях економіки США, %

Складові Л.в. Галузь економіки
харчова фармацевтична виробничі
підприємства
торговельні підприємства
Транспортування 6,3 8,1 4,5 7,4
Складування 3,3 3,5 2,0 4,2
Утримання запасів 1,6 0,3 1,0 10,3
Приймання та оформлення замовлень 0,6 0,2 0,5 0,7
Адміністрування 0,3 0,4 0,5 1,2
Відправлення/отримання вантажу 0,6 0,9 0,5 0,6
Пакування 1,4 1,0 1,2
Усього 14,1 13,4 10,0 25,6

Формування Л.в. ФП наведено на рис. 1, гістограма їх розподілу за рангами значущості — на рис. 2, ознаки класифікації Л.в. — у табл. 2.

Найчастіше застосовувані методи розрахунку Л.в. ФП: 1) залежно від можливостей підприємства (його використовують фінансово нестійкі підприємства); 2) з урахуванням обсягів реалізації ЛП (у %); 3) шляхом порівняння з кращими показниками конкурентів («орієнтація на конкурента»); 4) за логістичними процесами; 5) на основі запланованих Л.в.; 6) на базі життєвого циклу продукції; 7) в рамках стратегічного управління Л.в.

Матрицю складових економії Л.в. наведено в табл. 3.

Економіка логістичних систем: Моногр. / За наук. ред. Є.В. Крикавського. — Львів, 2008; Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Загорій Г.В. та ін. Логістичний менеджмент фармацевтичного підприємства: Моногр. — Х., 2011; Сковронек Ч., Сариуш-Вольский З. Логистика на предприятии: Учеб.-метод. пособ. / Пер. с польск. — М., 2004; Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой / Пер. с 4-го англ. изд. — М., 2005; APICS Dictionary. — 8th ed. — Chicago, 2008; Christopher M. Logistics and Supply Chain Mangament. Strategies for Reducing Cost and Impoving Service. — 2nd ed. — London, 1998.


Інші статті автора