ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА (англ. Cost — платити) — витрати, пов’язані з виконанням логістичних функцій (закупівля, транспортування, складування, реалізація ЛП, рециклінг фармацевтичних відходів, оплатою праці персоналу, задіяного в управлінні потоковими процесами, утриманням логістичної інфраструктури (у тому числі — створення умов холодового ланцюга), а також витрат на управління даними про потокові процеси. Л.в. ФП утворюються впродовж усього циклу переміщення потоків як усередині ФП, так і за його межами. У розвинутих країнах Л.в. становлять у середньому 12% валового національного продукту, в Україні — 30–35% ВВП. Структура Л.в. на прикладі США наведена в табл. 1.

Таблиця 1. Сучасна структура логістичних витрат у галузях економіки США, %

Складові Л.в.Галузь економіки
харчовафармацевтичнавиробничі
підприємства
торговельні підприємства
Транспортування6,38,14,57,4
Складування3,33,52,04,2
Утримання запасів1,60,31,010,3
Приймання та оформлення замовлень0,60,20,50,7
Адміністрування0,30,40,51,2
Відправлення/отримання вантажу0,60,90,50,6
Пакування1,41,01,2
Усього14,113,410,025,6

Формування Л.в. ФП наведено на рис. 1, гістограма їх розподілу за рангами значущості — на рис. 2, ознаки класифікації Л.в. — у табл. 2.

Найчастіше застосовувані методи розрахунку Л.в. ФП: 1) залежно від можливостей підприємства (його використовують фінансово нестійкі підприємства); 2) з урахуванням обсягів реалізації ЛП (у %); 3) шляхом порівняння з кращими показниками конкурентів («орієнтація на конкурента»); 4) за логістичними процесами; 5) на основі запланованих Л.в.; 6) на базі життєвого циклу продукції; 7) в рамках стратегічного управління Л.в.

Матрицю складових економії Л.в. наведено в табл. 3.

Економіка логістичних систем: Моногр. / За наук. ред. Є.В. Крикавського. — Львів, 2008; Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Загорій Г.В. та ін. Логістичний менеджмент фармацевтичного підприємства: Моногр. — Х., 2011; Сковронек Ч., Сариуш-Вольский З. Логистика на предприятии: Учеб.-метод. пособ. / Пер. с польск. — М., 2004; Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой / Пер. с 4-го англ. изд. — М., 2005; APICS Dictionary. — 8th ed. — Chicago, 2008; Christopher M. Logistics and Supply Chain Mangament. Strategies for Reducing Cost and Impoving Service. — 2nd ed. — London, 1998.