ПАВЛІЙ Олександр Іванович

ПАВЛІЙ Олександр Іванович (11.09.1939, м. Лозова Харківської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1991), професор (1992) кафедри хімії природних сполук НФаУ.

Foto_Pavliy.tifЗакінчив з відзнаками Харківське медичне училище (1959), ХФІ (1964).

Працював: асистент (1967–1970), доцент (1970–1991), професор кафедри фармакогнозії (1991–2004), професор кафедри хімії природних сполук (з 2005), заступник декана факультету (1968–1971), декан іноземного факультету (1982–1986), проректор з навчальної роботи та міжнародних зв’язків (1986–1993), перший проректор з навчальної роботи (1993–1996), проректор із заочної (дистанційної) форми навчання (1998–2005) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: створення БАР та ЛП у ряді похідних дикарбонових кислот та глюкозаміну, пошук та вивчення БАР з ЛРС.

Науково-практичні здобутки: автор понад 185 наукових праць, серед яких 40 авторських свідоцтв та патентів, монографії та підручника з фармакогнозії. Підготував одного доктора та 4 кандидати наук.

Нагороджений орденом «Знак пошани», знаком «Отличнику здравоохранения», є відмінником охорони здоров’я СРСР, нагороджений грамотами МОН, МОЗ України. Обирався депутатом Київської районної ради м. Харкова.

Основні праці: Полифенольные соединения рябины плакучей и дуболистой (канд. дис.). — Х., 1967; Биологически активные соединения в ряду оксаминоил-D-глюкозаминов, карденолидов и флавоноидов (докт. дис.) — Х., 1990; Лекарственные свойства сельскохозяйственных растений. — Минск, 1985; Влияние природы заместителей на ацилирование экранированной ароматической аминогруппы. — Х., 1987 (співавт.); New cardiac glycosides and aglycones. — Czechoslovakia, 1987 (співавт.); Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підручник. — Х., 2000 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету. / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Ученые Украины — фармации: Справочник-проспект / Под ред. И.М. Перцева. — Х., 1991; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії: бібліографічний збірник. — Х., 1998.


Інші статті автора