КИСЛОТА ПРОПІОНОВА

КИСЛОТА ПРОПІОНОВА, Propionic Acid (USP-NF), Propionic acid (CAS 79-09-4); син.: Carboxyethane; ethanecarboxylic acid; E280; ethylformic acid; metacetonic acid; methylacetic acid; propanoic acid; pseudoacetic acid — легкозаймиста, корозійна масляниста рідина зі злегка гострим, неприємним, прогірклим запахом.

kislota_propion.ai

C3H6O2

Мол. м. 74,08

К.п. може бути отримана з етилену, оксиду вуглецю і пари або з етанолу і оксиду вуглецю з використанням каталізатора трифториду бору або з природного газу, або як побічний продукт у піролізі деревини. Дуже чиста К.п. може бути отримана з пропіонітрилу. Має такі властивості: мінімальні інгібуючі концентрації для П.к. при рН 3,9: Aspergillus niger, Candida albicans, Escherichia coli, Penicillium notatum, Staphylococcus aureus — 2000 мг/мл; Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas fluorescens — 1250 мг/мл; Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas cepacia — 3000 мг/мл; Тсамозайм — 955 °C; Ткип — 141,1 °C; константа дисоціації рКа — 4,874; Тспалаху — 52–58 °C (у відкритому посуді); Тпл –21,5 °C; коефіцієнти розподілу октанол/вода — 0,33; показник заломлення nD25 – 1,3848; змішується з хлороформом, етанолом (95%), етером і водою; питома вага — 0,9934; поверхневий натяг — 27,21 мН/м (27,21 дин/см) при 15 °C; щільність пари (відносна) — 2,56 (повітря — 1); тиск пари 320 Па (2,4 мм рт. ст.) при 20 °C; в’язкість (динамічна): 1,175 мПа при 15 °С; 1,02 мПа при 25 °С; 0,956 мПа при 30 °С; 0,668 мПа при 60 °С; 0,495 мПа при 90 °С.

К.п. використовують як антиоксидант і антимікробний консервант в пероральних та місцевих фармацевтичних препаратах; рідше — як етерифікуючий агент. У концентрації до 1% може бути використана в харчовій промисловості (до 0,3% у борошні та сирних продуктах).

К.п. легко метаболізується. У чистому вигляді викликає корозію і може призвести до опіків. Рідинна і парова форми К.п. є горючими. Концентрована К.п. шкідлива при ковтанні, вдиханні або коли всмоктується крізь шкіру. Робота з К.п. потребує використання захисних окулярів, полівінілхлоридних рукавичок і відповідного захисного одягу в добре провітрюваному місці, подалі від джерел тепла та вогню. Несумісна з лугами, аміаком, амінами і галогенами. Може бути висолена з водних розчинів шляхом додавання хлориду кальцію чи інших солей. Хоча К.п. стабільна, вона є займистою речовиною, тому має зберігатися в герметичному контейнері, подалі від нагрівання та вогню.

Подібні властивості мають пропіонат кальцію, пропіонат натрію.

Літ.: Cosmetic and Drug Preservation: Principles and Practice / Еd. Kabara J.J. — NY, 1984; Food Chemicals Codex. — 6th edn. — Bethesda, 2008; Health and Safety Executive. EH 40/2005: Workplace Exposure Limits. — Sudbury, 2005 (updated 2007); Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials / Еd. R.J. Lewis. — 11th edn. — NY, 2004.


Інші статті автора