ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ (зв’язки з громадськістю) — система некомерційних зв’язків підприємства з суспільними організаціями, вплив на суспільну думку через засоби масової інформації. Основною метою формування громадської думки є створення міцної позиції підприємства в суспільстві і на споживчих ринках, підтримання іміджу компанії, протидія розповсюдженню негативних чуток та відомостей. Важливе значення мають зв’язки з громадськістю у фармації як потенційно небезпечній галузі. Мається на увазі негативний вплив на екологію хіміко-фармацевтичних підприємств, властивість ЛП, крім клінічного ефекту, виявляти побічну дію. П.р. здійснює такий комплекс функцій: аналітико-прогностичну, пов’язану з вивченням цільових аудиторій, аналізом можливих ситуацій при формуванні стратегії, оцінку громадської думки, збір аналітичних даних для прийняття управлінських рішень; організаційно-технологічну, що передбачає організацію П.р.-кампаній, конференцій, виставок, заходів за участю журналістів тощо; інформаційно-комунікативну — розповсюдження серед громадськості інформації про діяльність підприємства, створення фірмового стилю, формування корпоративної культури та прихильності персоналу до впровадження в діяльність етичних стандартів; консультативно-методичну — розроблення концептуальних моделей співробітництва та соціального партнерства, програм, акцій та кампаній з П.р. Заходи П.р. використовуються як у маркетингу, так і в менеджменті. До складу П.р., пов’язаних з маркетингом, входять підготовка конференцій і виступів, розроблення комунікативної стратегії для кожної групи партнерів (виробників фармацевтичної продукції, оптово-посередницьких ФП, аптечних закладів), зв’язки з клієнтурою (напр. для аптек — це лікарі та населення), товарна пропаганда, лобіювання інтересів компанії, контакти з пресою, дослідження громадської думки, різні громадські заходи. У менеджменті П.р. використовують для підтримання добрих стосунків між працівниками компанії, окремих підрозділів. Для цього здійснюються контакти з підрозділами підприємства, зв’язки з місцевими організаціями, ділове листування, консультування керівництва підприємства, вплив на різні контрагенти підприємства, ділові стосунки з навчальними закладами, зв’язок з фінансовими організаціями, координація роботи відділів підприємства для забезпечення загальної лінії поведінки на ринку, робота у вітчизняних і міжнародних організаціях з питань зв’язків із громадськістю, стосунки з акціонерами, забезпечення зближення інтересів акціонерів з інтересами підприємства. Реалізація цих напрямків діяльності здійснюється з використанням класичних методів П.р.: зв’язки з засобами масової інформації, товарна пропаганда, лобіювання, використання торговельної марки. Реалізація такого напрямку П.р., як зв’язки із засобами масової інформації, дозволяє вирішувати низку завдань інформаційного обміну між підприємством і максимально широкою аудиторією. Пропаганда товарів має певні відмінності від реклами. Пропаганда сприяє досягненню поставлених цілей збуту через використання редакційного, а не платного (рекламного) листа або часу у всіх доступних цільовій аудиторії засобах розповсюдження інформації. До основних видів товарної пропаганди ЛП належать: статті у галузевій пресі; організація семінарів і засідань спеціалістів; участь у семінарах, засіданнях і конференціях. Лобіювання — це робота із законодавцями й урядовими чиновниками для досягнення посилення або недопущення будь-якого законодавства або правового регулювання в інтересах фірми. У фармацевтичній галузі предметом лобіювання вітчизняних підприємств є використання заходів, що обмежують імпорт певних ЛП, віднесення окремих ЛП до переліку рецептурного та безрецептурного відпуску, регулювання акцизних та податкових зборів тощо, виробництво доступних і ефективних ліків.

Дороти Доти И. Паблисити и Паблик Рилейшнз. — М., 1996; Паблик рилейшенз. Связи с общественностью в сфере бизнеса. — М., 1999.


Інші статті автора